Projekt „Mistrzowie w zawodzie”

szef

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli
14.06.2017r
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 czerwca 2017r. do sekretariatu CKZiU lub biura projektu w CKZiU w Tuchowie, ul. Reymonta 19.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.
Wykaz kursów dla nauczycieli:
Kurs diagnostyki i naprawy układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASP, ESP – 3 osoby
Kurs kwalifikacyjny diagnosty samochodowego – 7 osób
Kurs AutoCAD + Egzamin – 3 osoby
Kurs diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych – 2 osoby
Kurs diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS – 1 osoba
Budowa i diagnostyka układów Common Rail I i II etap – 2 osoby
Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych – 2 osoby
Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych – 2 osoby
Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC – 2 osoby
Kurs kelnerski – 2 osoby
Studia podyplomowe – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – 1 osoba

Wakacyjne staże i praktyki zawodowe dla uczniów branży mechanicznej oraz turystyczno- gastronomicznej.
08.05.2017r
Trwają zapisy na staże i praktyki wakacyjne, uczniów kształcących się w branży mechanicznej oraz turystyczno-gastronomicznej, w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela szkolny lider projektu Marcin Wojnarowski (pokój nr 8).
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów do dnia 2 czerwca 2017r.
Informujemy, że 1 kwietnia 2017 ruszył i będzie trwać do 30 września 2019r projekt „Mistrzowie w zawodzie” realizowany w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów RPO WM w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tuchowie m. in. w branży turystyczno-gastronomicznej.
Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnowskim dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Naszą szkołę objęły:
I. Kursy/szkolenia w branży turystyczno-gastronomicznej:
1. Kurs kelnerski z flambirowaniem
2. Kurs baristyczny
3. Kurs barmański
4. Kurs carvingu
5. Kurs cukierniczy
6. Kurs animatora czasu wolnego
7. Prawo jazdy Kat. B
8. Obsługa kasy fiskalnej
II. Płatne staże/ praktyki zawodowe u pracodawców w okresie wakacyjnym (zapewnione narzędzia do pracy, odzież i obuwie ochronneo raz zwrot kosztów za dojazdy) w wymiarze 150h; wynagrodzenie stażysty 1500zł.
III. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych, w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży:
1. j. angielski zawodowy
2. j. niemiecki zawodowy
IV. Wizyty zawodoznawcze u pracodawców: HERON LIVE HOTEL W SIENNEJ K/GRÓDKA.
Wartość projektu to 4 999 964,18zł, w tym dofinansowanie 4 499 967,76 zł, wkład własny Powiatu Tarnowskiego w wysokości 10% – 499 996,42zł.

Skip to content