ogłoszenia

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Miło nam poinformować, że szkoła „u mistrza Paderewskiego” przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3, otrzymując dofinansowanie w kwocie 15000 zł. Dofinansowanie dotyczy obszaru rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie wśród nich rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, realizację działań promujących czytelnictwo.

W ramach programu wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na:

  1. a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami. w szczególności książek historycznych oraz lektur szkolnych,
  2. b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki: w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  1. c) realizację działań promujących czytelnictwo:
  • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Program jest finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, oraz organ prowadzący szkołę – Powiat Tarnowski.

Będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Sabina Cygnar, bibliotekarz

 

 

Podobne posty

Agnieszka potrzebuje naszej pomocy!!!

szef

Koronawirus – zachowajmy ostrożność

szef

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem…

szef
Skip to content