Ogłoszenia

Dodatkowe dni wolne

Drodzy uczniowie w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce oraz nowymi terminami matur zostały zmienione dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020.

Dodatkowe dni wolne dla technikum (nie dotyczy klas na praktyce zawodowej) i liceum ogólnokształcącym to 8, 9, 10 czerwca 2020 roku – dni matur oraz 12 czerwca 2020 roku – piątek po Bożym Ciele. Dodatkowe dni wolne dla BSI Iº i Szkoły Policealnej to 8, 9 czerwca 2020 roku – dni matur oraz 12 czerwca 2020 roku – piątek po Bożym Ciele.

Liceum
Ogólnokształcące,
Technikum
Dni dodaneBranżowa Szkoła
I Stopnia, Szkoła
Policealna
Dni dodane
4 maja 2020r.
5 maja 2020r.
6 maja 2020r.
12 maja 2020r.
26 maja 2020r.
22 czerwca 2020r.
23 czerwca 2020r.
25 czerwca 2020r.
8 czerwca 2020r.
9 czerwca 2020r.
10 czerwca 2020r.
12 czerwca 2020r.  
4 maja 2020r.
12 maja 2020r.
26 maja 2020r.
22 czerwca 2020r.
23 czerwca 2020r.
25 czerwca 2020r.
8 czerwca 2020r.
9 czerwca 2020r.
12 czerwca 2020r.
[1] Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203); art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)

Dodatkowe dni wolne dyrektor może ustalić w wymiarze dla: – liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni, – branżowych szkół I stopnia, szkół policealnych –  do 6 dni.

Proszę wykorzystać krótki już czas, który Wam pozostał do końca roku szkolnego drodzy uczniowie na uzupełnienie zaległości.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Wymagania na egzaminie maturalnym

szef

szef

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

szef
Skip to content