Samorząd Uczniowski

szef

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

Przewodniczący: Jakub Mirek (IV THI)

 


Zastępca Przewodniczącego: Jerzy Szydłowski (III THI)

Skarbnik: Jakub Rutka (II THI)

Sekretarz: Adam Rojek (I BSI)
 

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. ze zmianami: 30 sierpnia 2023 roku

ROZDZIAŁ VIII – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół – § 25, 26

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Skip to content