Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

Jowita Jurkiewicz-Drąg

Przewodniczacy
Jakub Mirek (II TI)

Jakub Mirek

Zastępca Przewodniczącego
Dawid Malazdra (IV TI)

Dawid Malazdra

Sekretarz
Jakub Gurgul (III TI)

Jakub Gurgul

Skarbnik
Marcin Kasztelewicz (III TFŻ)

Marcin Kasztelewicz

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku

ROZDZIAŁ VIII – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół – § 25,26

Regulamin Samorządu Uczniowskiego