Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
ks. mgr Marek Migacz

Przewodniczacy
Marcin Kasztelewicz (II TFŻ)

Marcin Kasztelewicz

Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz Tokarz (IV TI)

Grzegorz Tokarz

Skarbnik
Wiktoria Maniak (III T)

Wiktoria Maniak

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Stan prawny na 30 listopada 2017 r.,
Tekst jednolity obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół – § 25 – 27

Regulamin Samorządu Uczniowskiego