Samorząd Uczniowski

szef

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

 

Przewodniczacy
Jakub Mirek (III TI)

 

Zastępca Przewodniczącego
Marcin Kasztelewicz (III TFŻ)

 

Skarbnik
Jakub Gurgul (IV TI)

 

Sekretarz
Amelia Romańska (II TFŻ)

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku

ROZDZIAŁ VIII – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół – § 25,26

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Skip to content