Koło Historyczno – Turystyczno – Fotograficzne

szef

KOŁO HISTORYCZNO-TURYSTYCZNO-FOTOGRAFICZNE
Wstęp
Szkolne koło historyczno- turystyczno- fotograficzne powstało w wyniku połączenia działań trzech istniejących wcześniej kół: koła historyczno- patriotycznego , szkolnego klubu podróżnika i koła fotograficznego. W czasie każdego nawet krótkiego wyjazdu podziwiając piękno danego regionu poznajemy również historię, kulturę i tradycję danego miejsca. Chcąc jak najdłużej zachować go w pamięci fotografujemy i kręcimy krótkie filmiki. Zagadnienia te łącza się ze sobą stanowiąc nierozerwalną całość. Głównym celem koła jest zintegrowanie wszystkich miłośników historii, podróży i fotografii . Uczestnicy koła mają okazję poprzez dobrą zabawę, w gronie sympatyków turystyki zobaczyć, zwiedzić oraz poznać ciekawe regiony naszego województwa i kraju , poznać ich historię, kulturę i tradycję oraz wykonać piękne fotografie.
Cel główny
Głównym celem koła jest rozbudzenie zainteresowań i aktywności uczniów, ukazanie piękna ziemi ojczystej, poznanie historii i kultury regionu a także kształtowanie postaw patriotycznych. Bardzo ważnym celem jest także wpajanie prozdrowotnego stylu spędzania czasu wolnego.
Cele szczegółowe
• poznanie i popularyzowanie „małej ojczyzny”, jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego.
• budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej.
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności.
• zachęcanie do zdobywania wiedzy regionalnej
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
• łączenie wiedzy zdobytej na lekcjach z praktyką i rozwijanie poprzez turystykę wiedzy interdyscyplinarnej
• budzenie patriotyzmu lokalnego
• kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla ludzi i dorobku innych regionów w Polsce i poza jej granicami
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania Internetu zarówno dla zdobywania informacji jak i prezentowania własnych osiągnięć
• kształtowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne
• ćwiczenie umiejętności orientowania się w terenie
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
Działalność koła skierowana jest do uczniów naszej szkoły zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań związanych z historią i szeroko pojętą turystyką. Zajęcia odbywają się w pracowni historycznej i geograficznej w zależności od potrzeb uczniów. Planujemy i przygotowujemy wyjazdy turystyczne, uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych w naszym regionie, organizujemy wyjścia do Dworku I. J. Paderewskiego i Skamieniałego Miasta. Uczestniczymy w konferencjach i wykładach o tematyce historycznej i geograficznej. Przygotowujemy się do udziału w konkursach i olimpiadach. Organizujemy spotkania z podróżnikiem oraz ludźmi zasłużonymi dla rozwoju naszej Ojczyzny.
Opiekunami koła są: Aneta Kapałka, Lucyna Burnus, Renata Kiełbasa i Jowita Jurkiewicz –Drag.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących wydarzeniach, wyjazdach i uroczystościach patriotycznych:
-Obchody 75 rocznicy pacyfikacji wsi Jamna i partyzanckiej bitwy Batalionu „Barbara”16 pułku Piechoty Armii Krajowe

-Obchody 75 rocznicy „Akcji pod Pławną”

-Spotkanie z p. Kajetanem Rajskim- redaktorem naczelnym kwartalnika „Wyklęci” dotyczące historii Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych

-Obchody 75 rocznicy Akcji „Burza” oraz walki Oddziału Regina Batalionu Barbara 16 Pułku Armii Krajowej na Dąbrach

-Wyjazd studyjny do Oświęcimia w ramach projektu „Małopolska pamięta” oraz zwiedzanie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

 

Skip to content