Klub Przedsiębiorczości

szef

ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Idea funkcjonowania Klubu Przedsiębiorczości odnosi się do rozważań nad przedsiębiorczością w kontekście funkcjonowania gospodarki kraju oraz stale rosnącej potrzeby rozwoju młodych i przedsiębiorczych osób w regionie.

Działania Klubu przyczynią się do zbudowania społeczności regionu złożonej z młodego pokolenia ludzi ambitnych, przedsiębiorczych, którzy chcą się uczyć i doskonalić swoje kompetencje.

CELE:

Celem działań podejmowanych przez KP jest:
– kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów,
– umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach z zakresu ekonomii, finansów
i przedsiębiorczości,
– pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów,
– kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych
w praktyce,
– przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i zawodowym,
– przygotowanie do poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia w przyszłości własnej firmy.

OCZEKIWANE REZULTATY:

  1. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym;
  2. Budowanie i przejawianie zachowań przedsiębiorczych w miejscu zamieszkania;
  3. Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem;
  4. Podejmowanie działań przedsiębiorczych w środowisku lokalnym;
  5. Zdobycie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 

 

Skip to content