Klub Przedsiębiorczości

szef

Koordynatorem KLUBU jest p. mgr Justyna Martyna
ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Idea funkcjonowania Klubu Przedsiębiorczości odnosi się do rozważań nad przedsiębiorczością w kontekście funkcjonowania gospodarki kraju oraz stale rosnącej potrzeby rozwoju młodych i przedsiębiorczych osób w regionie.
Działania Klubu przyczynią się do zbudowania społeczności regionu złożonej z młodego pokolenia ludzi ambitnych, przedsiębiorczych, którzy chcą się uczyć i doskonalić swoje kompetencje.
CELE:
Celem działań podejmowanych przez KP jest:
– kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów,
– umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
– pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów,
– kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do
zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
– przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
gospodarczym i zawodowym,
– przygotowanie do poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia w przyszłości własnej firmy.
OCZEKIWANE REZULTATY:
1. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym;
2. Budowanie i przejawianie zachowań przedsiębiorczych w miejscu zamieszkania;
3. Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem;
4. Podejmowanie działań przedsiębiorczych w środowisku lokalnym;
5. Zdobycie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorcy wobec Urzędu
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Dnia 14 marca 2017r uczennice: Wirginia Iżykowska, Magdalena Łaś i Karolina Truchan godnie reprezentowały naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” realizowanej w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Do etapu wojewódzkiego dziewczyny  zakwalifikowały się po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie i znalazły się w gronie 20 najlepszych reprezentacji szkół województwa małopolskiego. Tegoroczna edycja olimpiady miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Po zmaganiach z testem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych organizatorzy zapewnili uczestnikom możliwość darmowego zwiedzania Muzeum.
Tegoroczna edycja Dnia Przedsiębiorczości odbędzie się 26 kwietnia 2017r. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłoszenie się do opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości pani Ewy Truchan.
Udział w programie polega na odbyciu jednodniowej wizyty – praktyki w wybranym miejscu pracy (firmy, instytucji, urzędzie) sprzyjającej zweryfikowaniu swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskaniu dodatkowych informacji o wykształceniu, umiejętnościach a także predyspozycjach koniecznych do wykonywania danego zawodu. Dodatkowo pozwala zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w projekcie. 
Dnia 20 kwietnia odbyła się XIII edycja „Dnia Przedsiębiorczości” organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. Program polega na odbyciu kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy (firmie, instytucji, urzędzie) a jego głównym założeniem jest sprzyjanie podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
W tegorocznej edycji wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły z klas: I TFŻ, II TFŻ, III TFŻ i III TH. Odbywali oni praktyki w: Przedszkolu „Uśmiech Dziecka„ w Ciężkowicach, Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Urzędzie Gminy w Ciężkowicach, Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach, Restauracji „Alabama”, Firmie „Fewaterm” w Gromniku, sklepie SNC w Ciężkowicach, Delikatesach Centrum w Jastrzębi, Piekarni GS w Bogoniowicach, Zakładzie Fryzjerskim w Ciężkowicach oraz  Centrum Kultury – Biblioteka w Siedliskach. 
Dnia 15 kwietnia 2016r. uczniowie z kl. I LO Szczepan Sławuta i Hubert Popiela brali udział w konkursie pod hasłem: „Unia Europejska w obliczu migracji” podczas Finału X Forum Europejskiego Szkół Ziemii Tarnowskiej, który odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno- Ogrodniczych w Tarnowie. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu pisemnego dotyczącego tematyki Unii Europejskiej. Podczas konkursu uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w prelekcji poruszającej zagadnienia związane z hasłem przewodnim konkursu.
 Dnia 18 kwietnia 2016r. uczniowie: Aleksandra Burnus, Karolina Truchan oraz Dariusz Wilga reprezentowali naszą szkołę w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie. W konkursie brało udział 21 uczniów z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego. Uczestnicy rozwiązywali indywidualnie test wielokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Wśród laureatów II miejsce zdobyła Aleksandra Burnus z kl. III TŻiUG, natomiastwyróżnienie otrzymała Karolina Truchan z kl. II TH.
W dniu 22 lutego uczniowie klasy I LO uczestniczyli w projekcie Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. Projekt LEM to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Koliber oraz Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.
Głównym celem projektu jest zaznajomienie uczniów z podstawami ekonomii, a także umożliwienie nabycia nowych kompetencji, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli wyróżnić się w środowisku zawodowym i społecznym.
Zrealizowane tematy:
1. Po co nam ekonomia?
2. Dlaczego woda jest tańsza od diamentów?
O wartości i wymianie słów kilka.
Lekcje poprowadził pan Mikołaj Pisarski – prezes Koliber Kraków.
Dnia 3 listopada gosciliśmy przedstawicieli Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. Spotkanie miało związek z włączeniem się naszej szkoły doprogramu edukacyjnego MPiPS i ZUS dla szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS”. Rzecznik prasowy Oddziału ZUS pani Magdalena Chrzanowska przedstawiła uczniom elementarną wiedzę o ubezpieczeniach społecznych w zakresie rodzaju i zasad wypłacania świadczeń, obowiązkach przedsiębiorców wobec ZUS, a także informacje na temat Platformy Usług Elektronicznych ZUS, dającą możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych oraz różnego rodzaju pism i wniosków.
 
25 marca 2015r członkowie Klubu uczestniczyli w XII edycji „Dnia przedsiębiorczości”.
Uczniowie ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości przygotowali paczkę świąteczną i jak co roku w okresie przedświątecznym przekazali ją wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi starszej mieszkance gminy Ciężkowice.
Dnia 16 grudnia uczniowie należący do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczościuczestniczyli w „lekcji z ZUS”, której założeniem było przekazanie elementarnej wiedzy o sprawach z którymi zetkną się gdy będą już pracować, czy prowadzić działalność gospodarczą.
W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się:
–> jakie są podstawy obowiązującego dziś systemu ubezpieczeń społecznych
–> jakie są obowiązki uczestników tego systemu
–> jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym
„Lekcje z ZUS” są częścią projektu edukacyjnego MPiPS i ZUS dla szkół ponadgimnazjalnych.

Po raz drugi  ZSOiZ w Ciężkowicach przyłączył się do udziału w tegorocznej XI edycji „

Dnia przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warsza

wie. Program nad którym patronat objął prezydent Bronisław Komorowski sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, a polega na odbyciu kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy (firmie, instytucji ,urzędzie). 

2 kwietnia uczniowie z kl. I TFŻ, II TFŻ i II THI (łącznie 32 uczniów) odbywali praktyki:  w X Zamiejs
cowym Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie, w Przedszkolu Publicznym w Ciężkowicach, Szkole Podstawowej w Ciężkowicach (w oddziale przedszkolnym), Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach, F.H.T MARPOL, w Firmie Handlowej „GRACJA”, Studiu  Fryzjerskim „Aneta” w Bogoniowicach,  Gabinecie Weterynaryjnym – M. Mikoś, w Firmie „OMEGANET” i sklepie „MALUCH”  w  Ciężkowicach.
Dziękujemy w/w firmom, instytucjom i placówkom za przyłączenie się do projektu i wyrażenie zgody na udział naszych uczniów w praktykach.
Szkolnym koordynatorem projektu była mgr Ewa Truchan.

Skip to content