Historia szkoły

szef

Historia szkolnictwa zawodowego na terenie gminy Ciężkowice rozpoczyna się w roku 1957 – a konkretnie 1 września 1957 roku, kiedy to decyzją Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowie powołano Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Kąśnej Dolnej i w Jastrzębi.

1959 rok – Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Kąśnej Dolnej została przeniesiona do Ciężkowic.

Od 1968 roku – zmiana profilu i programu szkoły rolniczej. W miejsce SPR powołano Zawodową Szkołę Rolniczą o kierunku ogólnorolniczym.

9 stycznia 1973 roku ZSR przeniesiono do Jastrzębi Dolnej.

Wrzesień 1977 – utrata samodzielności przez ZSR i włączenie do Zespołu Szkół Ogrodniczo – Rolniczych w Tarnowie-Gumniskach.

1 września 1981 przeniesienie ZSR do budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ciężkowicach.

W roku 1983 – utworzenie Wieczorowego Technikum Rolniczego.

14 listopada 1994 – otwarcie nowego budynku szkoły rolniczej.

Wyłączenie Ciężkowickiej filii z ZSR w Tarnowie i utworzenie 16 lipca 1999 roku Zespołu Szkół Zawodowych w Ciężkowicach.

1 września 1990 roku rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące w Ciężkowicach zlokalizowane wówczas w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej. W tym samym roku, mieszkańcy Ciężkowic postanowili rozpocząć starania o oddzielny lokal dla nowej szkoły.

W grudniu 1991 roku, z inicjatywy ks. prałata Michała Sopaty powołano Stowarzyszenie Budowy LO w Ciężkowicach. W marcu 1993 roku, Urząd Rejonowy w Tarnowie wydał pozwolenie na budowę. W tym samym roku rozpoczęły się prace wykonywane w większości przez mieszkańców Ciężkowic i lokalne firmy budowlane. Wykonanie stanu surowego trwało z przerwami od 1994 do 1998 roku i finansowane było ze środków Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie, Urzędu Gminy Ciężkowice oraz Stowarzyszenia Budowy LO w Ciężkowicach.

Od 1 stycznia 1999, obowiązki inwestora z mocy prawa przejął nowopowstały Powiat Tarnowski.

30 września 1999 roku w skład ZSZ włączono Liceum Ogólnokształcące w Ciężkowicach i nadano nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. Prace przy budowie nowego budynku szkoły zakończono w lipcu 2001 roku i 1 września tego samego roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2001/2002 oraz nadanie szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Nowy obiekt szkolny uważany jest za symbol szkolnictwa XXI wieku na Ziemi Tarnowskiej.

Skip to content