Opiekun koła mgr Jacek Przybyło

Działalność Koła informatycznego skierowana jest do młodzieży zainteresowanej komputerami i informatyką, chcących poszerzyć swoja wiedzę lub nadrobić zaległości z przedmiotów zawodowych. W roku szkolnym 2020/21 spotkania odbywają się nieregularnie w pracowniach multimedialnej nr 31 i urządzeń techniki komputerowej i sieci nr 40.

NAJNOWSZE WYDARZENIA


Wyjazd z projektu do firmy informatycznej Miquido do Krakowa – 9.06.2021

Zajęcia luty 2021

Zarabianie wtyku RJ45 (8P8C) na kablu typu skrętka

Zajęcia styczeń 2021

Demontaż i montaż podzespołów w laptopach

Zajęcia wrzesień 2020

Instalacje i konfiguracje systemów Linux Serwer Zajęcia w pracowni multimedialnej z sieci komputerowych  

Zajęcia koła informatycznego luty/marzec 2020

Pomiary elementów elektronicznych występujących na płycie głównej Używanie lutownicy transformatorowej w informatyce Zastosowanie stacji lutowniczej z modułem HotAir do reballingu układów scalonych na płycie głównej

Wyjazd do Akademickiego Centrum Komputerowego AGH Cyfronet w Krakowie – 5 czerwca 2019r

   
   
   

Zapraszamy ponadto uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w kursie IT Essentials PC Hardware and Software – Sprzęt i oprogramowanie komputerów w ramach Akademii CISCO. Kurs kończy się międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia z zakresu budowy komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Więcej informacji – kliknij tutaj lub tutaj. Szczegółowe informacje i zapisy u nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych p. Jacka Przybyło.

W roku szkolnym 2018/19 certyfikaty CISCO otrzymało, po zdaniu końcowego egzaminu, 3 uczniów TI Damian Pabian, Grzegorz Tokarz oraz Piotr Wilga. Gratulujemy!

W roku szkolnym 2015/16 certyfikaty CISCO zdobyło, po zdaniu końcowego egzaminu, 3 uczniów TI Paweł Gaborek, Tomasz Haraf oraz Sławomir Juruś.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA
1)   Ukazywanie uczniom, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i komunikacji 2)   Rozwijanie u uczniów zainteresowań technologią informacyjną 3)   Kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki 4)   Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej 5)   Poznawanie i rozumienie otaczającego świata 6)   Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny informacji pod względem zagrożeń płynących z Internetu 7)   Kształtowanie postawy szacunku dla własności intelektualnej 8)   Dostrzeganie potrzeby samokształcenia 9)   Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie   BLOKI I MODUŁY TEMATYCZNE 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe a) Konfigurowanie sprzętu i środowiska pracy b) Przeinstalowywanie systemów i oprogramowania na stanowiskach komputerowych   2.  Programy użytkowe a)      Przygotowywanie i obróbka graficzna materiałów do gazetek szkolnych b)      Optymalizowanie grafiki pod kątem witryn WWW c)      Wykonywanie projektów graficznych d)      Projektowanie grafiki przeznaczonej na strony internetowe e)      Przedstawianie i projektowanie pomysłów na stronę internetową szkoły   3. Korzystanie z zasobów internetowych   4. Tworzenie i aktualizacja witryny internetowej szkoły a)      Aktualizacja i modernizacja witryny szkoły b)     Zarządzanie wydajnością i zapewnianie dostępności   5. Prowadzenie kursów w ramach Akademii CISCO   6.  Przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji teoretycznych i praktycznych