Rada Rodziców

szef

Rada Rodziców Szkoły na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca: p. Małgorzata Szydłowska

Zastępca przewodniczącej: p. Danuta Maciaszek

Skarbnik: p. Katarzyna Popiela

Sekretarz: p. Danuta Kulejska

 

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku
Rozdział VII – Kompetencje i tryb powołania Rady Rodziców Zespołu Szkół – § 23, 24
Skip to content