Rada Rodziców

szef

Rada Rodziców Szkoły na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca: p. Małgorzata Szydłowska

 

Zastępca przewodniczącej:
p. Danuta Maciaszek
Skarbnik: p. Katarzyna Popiela
Sekretarz: p. Danuta Kulejska

Wpłatę na Radę Rodziców można dokonać przelewem na konto Rady Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego:

24 8591 0007 0291 0350 1629 0001

W opisie przelewu proszę o zapis: Nazwisko i imię , klasa

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. ze zmianami: 30 sierpnia 2023 roku
Rozdział VII – Kompetencje i tryb powołania Rady Rodziców Zespołu Szkół – § 23, 24
Skip to content