Kalendarium

szef

31 sierpnia 2022 r. – Zebranie z rodzicami klas pierwszych

1 września 2022 r. – Inauguracja roku szkolnego

14 września 2022 r. – Zebranie wywiadowcze z rodzicami

14 października 2022 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej – Uroczystość ślubowania uczniów klas I

1 listopada 2022 r. – Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości

17 listopada 2022 r. – Obchody Dnia Patrona Szkoły w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

17 listopada 2021 r. – Termin przekazania informacji o proponowanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

16 listopada 2022 r. – Zebranie wywiadowcze z rodzicami

15 grudnia 2022 r. Termin wystawienia ocen śródrocznych

20 grudnia 2022 r. – Klasyfikacja okresowa młodzieży LO, T, BSI

23 – 31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2023 r. – Nowy Rok

2 stycznia 2023 r. – Rozpoczęcie II okresu

10 stycznia 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r. 

Część praktyczna: AU.26, TG.13, TG.16

11 stycznia 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część pisemna: AU.26, EE.08, TG.07, TG.13, TG.16, EE.09

18 stycznia 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: EE.09

11 stycznia 2023 r. – Zebranie wywiadowcze z rodzicami

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – Ferie zimowe

26 stycznia 2023 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: EE.08

16 marca 2023 r. – Zebranie wywiadowcze z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych) / Pożegnanie rodziców uczniów klas maturalnych

6 kwietnia 2023 r. – VIII  Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Tarnowskiej na Jasną Górę

7 kwietnia 2023 r. – Dzień Otwarty Szkoły

11-13 kwietnia 2022 r. – Rekolekcje wielkopostne. Matury próbne dla maturzystów.

14-19 kwietnia 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

20 kwietnia 2022 r. – Termin wystawienia w dzienniku ocen końcowych uczniom klas IV TŻ I IV THI

21 kwietnia 2022 r. – Klasyfikacja roczna i końcowa klas IV TŻ I IV THI

28 kwietnia 2023 r. – Zakończenie zajęć szkolnych w klasach IV TŻ I IV THI

1 maja 2023 r. – Święto Pracy

2 maja 2023 r.Święto Flagi. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, BSI

3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji Trzeciego Maja

4 maja 2022 r. – Egzamin maturalny z języka polskiego – część pisemna (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, BSI, SP)

5 maja 2022 r. – Egzamin maturalny z matematyki – część pisemna (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, SP)

6 maja 2022 r. – Egzamin maturalny z języka angielskiego – część pisemna na poziomie podstawowym (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, SP)

18 maja 2022 r. – Zebranie wywiadowcze z rodzicami (termin przekazania informacji o proponowanych ocenach niedostatecznych)

1 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: HGT.03, FRK.04

2 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część teoretyczna: HGT.02, INF.02

3 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: FRK.01

3 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część teoretyczna: SPC.01, BUD.12, HGT.03, FRK.04

6 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część teoretyczna: FRK.01, FRK.04

7 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: SPC.01

8 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: HGT.02

9 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: HGT.02

10 czerwca 2022 r. – Termin wystawienia ocen rocznych

10 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: HGT.02, FRK.01, INF.02

15 czerwca 2022 r. – Klasyfikacja roczna młodzieży LO, T, BSI. Klasyfikacja semestralna SP

17 czerwca 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, BSI, SP

20 czerwca 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, SP

20 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: TG.16

21 czerwca 2022 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla LO, T, SP

21 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część teoretyczna: EE.09

23 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: EE.09

24 czerwca 2022 r. – Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – Ferie letnie

28 czerwca 2022 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021/2022 r.

Część praktyczna: EE.08

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 9 września 2021 r. w drodze porozumienia z Radą Rodziców w dniu 8 września 2021 r.

Podane terminy w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

Skip to content