Dyrektor Zespołu Szkół

szef

Dyrektor
mgr Józef Parys

jozefparys@gmail.com

Nauczane przedmioty:

  • historia
  • historia i teraźniejszość

Wicedyrektor
mgr Beata Porębska

beataporebska10@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • język polski

 

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku

 ROZDZIAŁ V – Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół – § 17

Skip to content