Dyrektor
mgr Józef Parys

Józef Parys

jozefparys@gmail.com

Nauczane przedmioty:

  • historia
  • historia i społeczeństwo

Wicedyrektor
mgr Beata Porębska

beataporebska10@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • język polski
  • podstawy przedsiębiorczości
 
Stan prawny na 30 listopada 2017 r., 
Tekst jednolity obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.
 
Rozdział 2 – Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół – § 17 – 19