Dyrektor Zespołu Szkół

szef

Dyrektor
mgr Józef Parys
jozefparys@gmail.com

 

Nauczane przedmioty:

  • historia
  • historia i teraźniejszość

Wicedyrektor
mgr Beata Porębska

beataporebska10@interia.pl

 

Nauczane przedmioty:

  • język polski
  • podstawy przedsiębiorczości

 

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. ze zmianami: 6 grudnia 2022 roku

 ROZDZIAŁ V – Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół – § 17

Skip to content