Współpraca z administratorem

szef

Jakie informacje przesłać administratorowi witryny?

umistrza777@gmail.com

Dotyczące planowanych wydarzeń

Warto podać:

Krótki opis wydarzeniaData rozpoczęcia i zakończeniaGodzina rozpoczęcia i zakończeniaNazwa organizatoraAdres organizatoraOsoba, do której mogą zwrócić się zainteresowani wyderzeniemKoszt

Przykład

Wyjazd na targi komputerowe do Katowickiego „Spodka”.Data i godzina: 03.03.2017 r , 7:00 – 18:00Adres: Aleja Korfantego 35, KatowiceOrganizator :strona : httpss://en.intelextrememasters.com/season-12/katowice/Osoba odpowiedzialna : p.Jacek PrzybyłoKoszt :100 zł

Dotyczące przeszłych wydarzeń

Warto podać:

Długi (co najmniej 30 słów), szczegółowy opis wydarzenia, tj:nazwadataorganizatorzyimiona i nazwiska zaproszonych gościkluczowe informacje o przebiegu wydarzeniuZdjęciaFilmy

O czym pamiętać przy robieniu zdjęć?

Wykonaj kilka zdjęć aby można było wybrać najlepsze.Nie wykonuj zdjęcia na tle źródła światła (okna, żarówki).Zadbaj aby źródło światła było za Tobą.Pamiętaj, że poziome zdjęcia będą lepsze do oglądania na ekranie monitora wiec pionowe kadry wykonuj tylko wtedy  jeśli tego wymaga obszar, któremu robisz zdjęcie.Wykonując zdjęcie osoby zadbaj o to aby znajdowała się na tle z napisem instytucji, której dotyczy wydarzenie.

Jeśli zauważysz błąd lub nieprawdziwą informację to proszę przesłać na maila administratora link strony (z paska adresu strony) i krótką informacje o błędzie czy nieprawdziwej informacji. Z góry dziękuję.

Skip to content