Jakie informacje przesłać administratorowi witryny?

webmaster.zsoiz@interia.pl


Dotyczące planowanych wydarzeń

Warto podać:
 • Krótki opis wydarzenia
 • Data rozpoczęcia i zakończenia
 • Godzina rozpoczęcia i zakończenia
 • Nazwa organizatora
 • Adres organizatora
 • Osoba, do której mogą zwrócić się zainteresowani wyderzeniem
 • Koszt

Przykład

 • Wyjazd na targi komputerowe do Katowickiego "Spodka".
 • Data i godzina: 03.03.2017 r , 7:00 - 18:00
 • Adres: Aleja Korfantego 35, Katowice
 • Organizator :strona : https://en.intelextrememasters.com/season-12/katowice/
 • Osoba odpowiedzialna : p.Jacek Przybyło
 • Koszt :100 zł

Dotyczące przeszłych wydarzeń

Warto podać:
 • Długi (co najmniej 30 słów), szczegółowy opis wydarzenia, tj:
  • nazwa
  • data
  • organizatorzy
  • imiona i nazwiska zaproszonych gości
  • kluczowe informacje o przebiegu wydarzeniu
 • Zdjęcia
 • Filmy

O czym pamiętać przy robieniu zdjęć?


 • Wykonaj kilka zdjęć aby można było wybrać najlepsze.
 • Nie wykonuj zdjęcia na tle źródła światła (okna, żarówki).
 • Zadbaj aby źródło światła było za Tobą.
 • Pamiętaj, że poziome zdjęcia będą lepsze do oglądania na ekranie monitora wiec pionowe kadry wykonuj tylko wtedy  jeśli tego wymaga obszar, któremu robisz zdjęcie.
 • Wykonując zdjęcie osoby zadbaj o to aby znajdowała się na tle z napisem instytucji, której dotyczy wydarzenie.

Jeśli zauważysz błąd lub nieprawdziwą informację to proszę przesłać na maila administratora link strony (z paska adresu strony) i krótką informacje o błędzie czy nieprawdziwej informacji. Z góry dziękuję.