Samorząd Słuchaczy

szef

Opiekun Samorządu Słuchaczy
lic. Weronika Piekar

Przewodnicząca
Dominika Ciurej

Zastępca
Jowita Kwiek

Sekretarz
Małgorzata Sztajner

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku

ROZDZIAŁ IX – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół – § 27, 28

Regulamin Samorządu Słuchaczy

 

Skip to content