Samorząd Słuchaczy

szef

W roku szkolnym 2022/2023 nie został otwarty oddział Szkoły Policealnej.

Opiekun Samorządu Słuchaczy: brak

 

Przewodnicząca: brak
Zastępca: brak
Sekretarz: brak

 

 

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. ze zmianami: 30 sierpnia 2023 roku

ROZDZIAŁ IX – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół – § 27, 28

Regulamin Samorządu Słuchaczy

 

Skip to content