Szkoła Branżowa I Stopnia – Wielozawodowa

szef

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w kierunkach proponowanych przez naszą szkołę „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach uzyskuje po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzenie kompetencji w danym zawodzie.

Obecnie oferujemy następujące trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia zdobędzie następujące kwalifikacje:

Sprzedawca

Piekarz

Stolarz

Monter zabudowy i robot wykończeniowych

Murarz-tynkarz

Elektryk

Dekarz

Monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych

Mechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i życzliwych młodzieży nauczycieli. W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki wybranego zawodu.

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u doświadczonych pracodawców z którymi od wielu lat współpracuje szkoła.

W trosce o dostosowanie naszej oferty do potrzeb rynku pracy jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia, w zależności od zainteresowania kandydatów.

Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnętrznego egzaminu zawodowego. Programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Liceum Uzupełniającym – uzyskanie matury oraz kursów kwalifikacyjnych – zdobywając nowe umiejętności.

Kształcimy na 5*****

Skip to content