Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

szef

Bieżące informacje  dotyczące ZFŚS

Posiedzenia Dyrektora z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach odbyło się w dniu 30 marca 2022 r.

 

Wnioski o dofinansowanie z ZFŚS przyjmowane będą w terminach określonych poniżej:

  1. do 15 marca o pomoc pieniężną,
  2. do 15 czerwca o dofinansowanie wycieczki rodzinnej,
  3. do 15 września o dofinasowanie „wczasów pod gruszą”,
  4. do 15 września o dopłatę do wycieczki z okazji dnia Edukacji Narodowej,
  5. do 30 października o wnioski o udzielenie pomocy finansowej w okresie jesienno – zimowym,
  6. do 30 października o paczki mikołajowe dla dzieci pracowników.
  7. pozostałe wnioski w dowolnym terminie.

 

Dokumenty ZFŚS

Zarządzenie Dyrektora – nr 10 w sprawie wprowadzania Regulaminu ZFŚS z dnia 19. 02. 2020 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 19. 02. 2020 r.

Załącznik nr 1 – Roczny Plan Działalności Socjalnej na rok …

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o dochodach brutto rodziny pracownika za ubiegły rok kalendarzowy występującego z wnioskiem o pomoc w ZFŚS

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS

Załącznik nr 5 – Umowa nr … / … pożyczki z ZFŚS

W Aneksie nr 1 z dnia 30. 03. 2022 r.:

 • § 25 otrzymał nowe brzmienie,
 • zmianie uległa numeracja paragrafów Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach z § 25 na § 26 bez zmiany jego treści,
 • zmianie uległ również załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach.

Zarządzenie Dyrektora – nr 8 w sprawie wprowadzania aneksu nr 1 z dnia 30. 03. 2022 r.

Aneks do Regulaminu ZFŚS z dnia 30. 03. 2022 r. – § 25

Aneks do Regulaminu ZFŚS z dnia 30. 03. 2022 r. – Załącznik nr 6 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Skip to content