Dokument Data dodania
Statut ZSOiZ im I.J.Paderewskiego z dnia  1.12.2019r 2019.12.02
Arkusz informacyjny końcoworoczny – ZSOiZ Ciężkowice 2019.06.11
Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum 2019/2020 2019.03.13
Regulamin rekrutacji dla absolwentów podstawowych i średnich 2019/2020 2019.03.13
Arkusz informacyjny śródroczny – ZSOiZ Ciężkowice 2018.12.12
Ocena od pracodawcy 2017.12.28
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 2017.12.28
Podanie – prośba o przyjęcie do szkoły 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu legitymacji 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu świadectwa 2017.12.28
Regulamin Biblioteki 2017.09.01
Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 2017.09.01
Regulamin Samorządu Słuchaczy 2018.02.26
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2018.02.20
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z lekcji 2018.09.03
Zasady korzystania z Dziennika Elektronicznego 2018.08.30
Zaświadczenie od pracodawcy zatrudnienia młodocianych pracowników 2017.12.28

Archiwum dokumentów