Dokument Data dodania
Statut ZSOiZ Ciężkowice 2021.01.28
Procedury organizacji zajęć na rok szkolny 2020/2021 2020.08.31
Wytyczne do egzaminu zawodowego – procedury bezpieczeństwa 2020.06.19
Wytyczne maturalne 2020 2020.06.02
ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI 2020/21 2020.05.20
REGULAMIN REKRUTACJI 2020/21 2020.04.08
Statut ZSOiZ im I.J.Paderewskiego z dnia  1.12.2019r 2019.12.02
Arkusz informacyjny końcoworoczny – ZSOiZ Ciężkowice 2019.06.11
Arkusz informacyjny śródroczny – ZSOiZ Ciężkowice 2018.12.12
Ocena od pracodawcy 2017.12.28
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu legitymacji 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu świadectwa 2017.12.28
Regulamin Biblioteki 2017.09.01
Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 2017.09.01
Regulamin Samorządu Słuchaczy 2018.02.26
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2018.02.20
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z lekcji 2018.09.03
Zasady korzystania z Dziennika Elektronicznego 2018.08.30
Zaświadczenie od pracodawcy zatrudnienia młodocianych pracowników 2017.12.28

Archiwum dokumentów