Koło Ekologa

szef

SZKOLNY KLUB EKOLOGA[ngg_images source=”galleries” container_ids=”380″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”200″ thumbnail_height=”200″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”400″ number_of_columns=”5″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]”Szkolny Klub  Ekologa działa od 2011 roku. Zajęcia odbywają  się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 lub 2 godzin co miesiąc.Opiekę nad Klubem sprawuje mgr inż. Monika Trela.CELE SZCZEGÓŁOWE :- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody) ;- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców;KLUB EKOLOGA REALIZUJE SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:• spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi Ciężkowic: pracownicy parków krajobrazowych, fotograf przyrody Włodzimierz Stachoń, Kierownik Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek z wykształcenia leśnik, członek komisji Polskiego Związku Łowieckiego, członek Klubu Łowieckiego Szarak w Ciężkowicach;• wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach;• Wycieczki: Skamieniałe Miasto Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;• udział w akcji „Sprzątanie świata”;• udział w zbiórce baterii, nakrętek;• udział w obchodach Dnia Ziemi;• udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działaniach ekologicznych;• Organizacja akcji proekologicznych np. dzień bez GMO;• uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego;• doświadczenia i eksperymenty, obserwacje;• pogadanki, prelekcje;• zajęcia terenowe;• współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Urząd Gminy w Ciężkowicach );

Skip to content