Koło Ekologa

SZKOLNY KLUB EKOLOGA
Szkolny Klub  Ekologa działa od 20011 roku. Zajęcia odbywają  się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1lub 2 godzin co miesiąc.
Opiekę  nad Klubem sprawuje mgr inż .Monika Trela.
CELE SZCZEGÓŁOWE :
- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;
- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;
- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;
- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;
- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;
- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody) ;
- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;
- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;
- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;
- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców;
KLUB EKOLOGA REALIZUJE SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:
• spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi Ciężkowic: pracownicy parków krajobrazowych, fotograf przyrody Włodzimierz Stachoń, Kierownik Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek z wykształcenia leśnik, członek komisji Polskiego Związku Łowieckiego, członek Klubu Łowieckiego Szarak w Ciężkowicach;
• wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach;
• Wycieczki: Skamieniałe Miasto Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;
• udział w akcji „Sprzątanie świata”;
• udział w zbiórce baterii, nakrętek;
• udział w obchodach Dnia Ziemi;
• udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działaniach ekologicznych;
• Organizacja akcji proekologicznych np. dzień bez GMO;
• uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego;
• doświadczenia i eksperymenty, obserwacje;
• pogadanki, prelekcje;
• zajęcia terenowe;
• współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Urząd Gminy w Ciężkowicach );
LISTA CZŁONKÓW:
1. Włudyka Arkadiusz kl. I T
2. Laska Kamil  kl. I T
3. Kuraś Karolina  kl. I T
4. Nowak Anita  kl. I T
5. Nowak Katarzyna kl. I T
6. Rutka Paulina kl. I T
7. Rutka Sylwia kl. I T
8. Jeż Paulina kl. I T
9. Pres Agnieszka kl. I T
10. Szczepański Wojciech kl. I T
11. Kiełbasa Filip kl. I T
12. Synowiec Łukasz kl. I T
13. Jałocha Jakub kl. I T
14. Schabowski Patryk kl. I T
15. Łącki Maksymilian kl. I T
16. Mruk Dawid kl. I T
17. Kras Mateusz  kl. I T
18. Malazdra Dawid kl. I T
19. Maniak Wiktoria kl. I T
20. Czerwona Joanna kl. I T
21. Gabriela Juruś kl. I T
22. Wróbel Żaneta kl. I T
23. Kasperczyk Ewa kl. I T
24. Migoń Karolina kl. I T
25. Kiełbasa Karolina kl. I T
26. Mróz Dawid kl. I T
27. Osysko Joanna kl. I T
28. Starzyk Monika kl. I T
29. Synowiec Łukasz kl. I T
30. Bawołek Katarzyna kl. I T
31. Kiełbasa Angelika kl. I T
32. Kapałka Natalia kl. I T
33. Wiejaczka Beata kl. I T
34. Ciepielowska Katarzyna kl. I T
35. Wojtarowicz Patrycja kl. I T
36. Kiełbasa Aleksandra kl. I T
37. Helizanowicz Łukasz kl. I T