Oddziały klasowe

szef
 
Klasa Wychowawca / Opiekun Tygodniowy Rozkład Zajęć / Szkolny Plan Nauczania

Liceum Ogólnokształcące:

– klasa humanistyczno-dziennikarska,

– klasa matematyczno-geograficzna,

– klasa biologiczno-chemiczna.

2 LO mgr Aleksandra Łaś

2020 – 1LO-BC

2020 – 1LO-H

2020 – 1LO-MG

3 LO mgr Karolina Paluch 2019 – 1LO-H

Technikum:

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik usług fryzjerskich.

1TFŻ mgr Magdalena Szumińska

2021 – 1F

2021 – 1Ż

2TFŻ mgr inż. Edyta Szwalec

2020 – 1F

2020 – 1Ż

3 TFŻ mgr inż. Katarzyna Gut

2019 – 1F

2019 – 1Ż

3 FŻG mgr inż. Jolanta Mastalska  po Gimnazjum
4 TFŻ mgr Aneta Kapałka  po Gimnazjum

Technikum:

– technik hotelarstwa,

– technik informatyk.

1 THI  mgr Agnieszka Gucwa

2021 – 1H

2021 – 1I

2 THI  mgr Wojciech Pater

2020 – 1H

2020 – 1I

3 HIG  mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg  po Gimnazjum
4 THI mgr Karolina Wielgus  po Gimnazjum

Branżowa Szkoła I stopnia:

– cukiernik,

– wielozawodowa: (murarz tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz)

1 BSI mgr Katarzyna Jezierska

2021 – 1BSI

2021 – 1BSIW

3 BSI mgr inż. Teresa Sławuta

2019 – 1BSI

2019 – 1BSIW

Szkoła Policealna:

– technik usług kosmetycznych

2 SP mgr Beata Porębska 2020 – 1K

 

 

Skip to content