PCK HDK

    Szkolne Koło PCK HDK działa od 2006 roku. Opiekę nad nim sprawuje mgr inż. Monika Trela. Celem działalności Szkolnego Koła PCK HDK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, komórek macierzystych oraz dawstwa narządów. Organizacja działa zgodnie z regulaminem SK PCK I HDK opracowaną przez  Krajową Radę Młodzieżową PCK.

SK PCK i HDK realizuje swoje zadania poprzez:

 • Organizowanie prelekcji dla przyszłych krwiodawców (październik, marzec);
 • Udział w akcji Światowy Dzień Walki z Głodem zbiórka do puszki PCK przeznaczona na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin (październik);
 • Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa (październik, marzec);
 • Udział w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK dla Powiatu Ziemskiego w Tarnowie (listopad);
 • Obchody Dni honorowego Krwiodawstwa (22-26 listopad);
 • Zbiórka środków czystości dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej (grudzień);
 • Organizowanie prelekcji na temat dawstwa szpiku i narządów (styczeń);
 • Udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowia, Zdrowego Stylu Życia i Wiedzy o PCK organizowanym przez Starostwo Powiatowe i ZR PCK dla Powiatu Ziemskiego w Tarnowie (marzec);
 • Udział w akcji „Wielkanoc z PCK”; (kwiecień);
 • Obchody Tygodnia Polskiego Krzyża (maj);
 • Udział w konkursie „Potrzebna Krew-Twoja Także” organizowanym przez Starostwo Powiatowe  i ZR PCK dla Powiatu Ziemskiego w Tarnowie (cały rok, podsumowanie maj);

   Od 2006 roku nasza szkoła oddaje rekordową ilość krwi. W ciągu roku Szkolny Klub Dawców Krwi organizuje dwie akcje pobierania krwi (październik, marzec).

   W maju podczas obchodów Tygodnia PCK co roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbywa się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu „Potrzeba Krew- Twoja Także”. Nasza szkoła otrzymała puchar za ilość oddanej krwi:

 • 2010/2011 – I miejsce w powiecie- 53l krwi,
 • 2011/2012 – I miejsce- ponad 70 l krwi,
 • 2012/2013 – I miejsce – ponad 60 l krwi,
 • 2013/2014 – I miejsce 49,150 l krwi,
 • 2014/2015 – II miejsce 37 l krwi,
 • 2016/2017 – I miejsce 36 l krwi