Ogłoszenia

ZDALNA SZKOŁA

Powiat Tarnowski otrzymał grant w wysokości 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Program jest odpowiedzią na zaistniałą sytuację epidemiczną, która wymusiła na szkołach prowadzenie lekcji zdalnych. W ramach grantu zostanie zakupione 50 laptopów i przekazane do: ZSLiT w Wojniczu, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno, ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice. Zakupiony sprzęt szkoły udostępnią nauczycielom w celu umożliwienia im prowadzenia lekcji w trybie zdalnym oraz uczniom w celu umożliwienia in wykonywania zdalnej nauki. Wpłynie to pozytywnie na likwidację ograniczeń uniemożliwiających zdobywanie wiedzy przez uczniów oraz efektywną pracę nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do narzędzi do pracy on -line. Sprzęt zakupiony w ramach programu Zdalna szkoła po zakończeniu okresu kwarantanny będzie służył szkołom do celów edukacyjnych.

Podobne posty

Dzień Kobiet

szef

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 „u mistrza Paderewskiego”

szef

Rekrutacja na kursy zawodowe

szef
Skip to content