Ogłoszenia

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM

Szanowni Rodzice i Uczniowie.
Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu.
Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania. Pracujemy głównie z komputerem, tabletem lub telefonem z dostępem do internetu.
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty. Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu innym osobom.
Uczniowie, Wy też pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i unikajcie zagrożeń w sieci. Pamiętajcie, że Wy też jesteście odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie możecie spowodować za pośrednictwem internetu innym osobom.
Poniżej wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.
Treści zagrażające rozwojowi psychicznemu i moralnemu uczniów.
Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla uczniów. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla ucznia. Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej.
Niezweryfikowane informacje. Co jest prawdą, a co fałszem?
Podczas nauki on-line uczeń może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby rodzice omówili taką sytuację ze swoimi dziećmi. Wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.
Reklamy
W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice i uczniowie powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.
Ochrona danych osobowych i wizerunku
Zarówno uczniowie, jak i rodzice powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.
Uczniowie, ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek swoich kolegów i koleżanek.
Uzależnienie od internetu
Uczeń, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinien przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym, oraz uzależnieniem.
Obecna sytuacja – zdalnego nauczania wymaga wydłużenia czasu spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerem. Dlatego Drodzy Rodzice musicie zadbać o zdrowie Waszych Dzieci, aby nie spędzały „całego dnia” przed monitorem komputera, tabletu, czy smartfonu!
Bezpieczeństwo sprzętów i dostępu do sieci
Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach. Każdy system operacyjny daje możliwość ustawienia pewnych ograniczeń. Każdy sprzęt podłączony do internetu powinien posiadać aktualny program antywirusowy.
Niebezpieczne kontakty
Młodzież, korzystająca z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, jest narażona na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim młody człowiek utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób. Uczniowie, Wy też powinniście informować swoich rodziców i nauczycieli o wszelkich próbach kontaktu z Wami ze strony obcych osób.

Cyberprzemoc
O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest uczeń, jak i wówczas, kiedy jest on świadkiem takich działań.
Gry komputerowe i wideo
Dzieci i młodzież są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.
Zachęcam rodziców również do zapoznania się z prezentacją multimedialną: Skutki uzależnienia od komputera i internetu.

Życzę zdrowia i wytrwałości: Sabina Cygnar – pedagog szkolny

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Podobne posty

Małopolska Noc Naukowców 2018

szef

Projekt „Bądź Eko”

szef

Zebranie z rodzicami – 20 listopada 2018 roku

szef
Skip to content