akcje i projekty

Atrakcyjne zajęcia dodatkowe oraz nowy sprzęt w ramach projektu

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach uczniowie uczestniczą w projekcie: „Mój rozwój – moja przyszłość” nr RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Dla chętnej młodzieży zorganizowane są zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rozwijające z matematyki, biologii, geografii, chemii oraz fizyki, koła naukowe z informatyki oraz fizyki, a także zajęcia z nauki programowania.

Młodzież zdobywa dodatkową wiedzę także poza szkołą w trakcie wyjazdów edukacyjnych do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Farmacji w Krakowie oraz AGH w Krakowie.

W czasie wakacji wielu uczniów będzie mogło uczestniczyć w płatnych stażach.

Zajęcia są tym bardziej atrakcyjne, że w ramach projektu zakupiono materiały biurowe dla uczniów, atlasy, podręczniki, wiele nowoczesnego sprzętu do pracowni np. drukarkę 3D da Vinci, rzutniki multimedialne i ekrany projekcyjne, rolety zaciemniające, notebooki, cyfrowy aparat fotograficzny, mikroskop LCD, ławę optyczną oraz inne pomoce naukowe.

Projekt: „Mój rozwój – moja przyszłość” będzie także kontynuowany w roku szkolnym 2018/2019.

mgr Justyna Martyna
szkolny koordynator projektu

no images were found

Podobne posty

Dziękujemy za pomoc pani Agnieszcze…

szef

Akcja bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy

szef

Wyjazd studyjny do Oświęcimia

szef
Skip to content