akcje i projekty

I Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych: Niezłomni – Niezwyciężeni – pamięci Danuty Siedzikówny ps. Inka

4 marca 2018 roku w niedzielę w Ciężkowicach tuż przy budynku naszej szkoły tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się duża impreza patriotyczno-sportowa tzn. bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ciężkowicki bieg został nazwany”Niezłomni – Niezwyciężeni – pamięci Danuty Siedzikówny ps. Inka”. Nad biegiem objęli honorowy patronat Instytut Pamięci Narodowej, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz. Bieg został zorganizowany przez społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji w Ciężkowicach – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach oraz Kępa Sport.

Jaki cel przyświecał nam, gdy podejmowaliśmy wysiłek zorganizowania biegu? W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę organizując bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych chcieliśmy przybliżyć młodzieży ale i szerzej mieszkańcom Ciężkowic sylwetki tych bohaterów walki o suwerenność, którzy po 1944 roku w obliczu drugiej sowieckiej okupacji nie złożyli broni i bardzo często walczyli do ostatniej kuli, do pojmania przez sowieckich lub ich kolaborujących komunistycznych współpracowników. Przez kilkadziesiąt lat bohaterowie walk 1944-1963 byli wymazywani z narodowej pamięci. My poprzez swoje działanie chcieliśmy ich przywrócić pamięci ogółu, w tym szczególnie młodzieży i oddać im hołd. W ramach Tygodnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowaliśmy w naszej szkole u mistrza Paderewskiego spotkanie z panem Tadeuszem Płużańskim znaną osobistością walki o odkrywanie prawdy o latach po zakończeniu działań zbrojnych w 1945 w ramach II wojny światowej, publicystą, historykiem, prezesem Fundacji Łączka. Spotkanie miało miejsce 26 lutego 2018 roku zarówno w szkole jak i w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Następnego dnia pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oddział Kraków Dariusz Gorajczyk przeprowadził zajęcia warsztatowe z młodzieżą naszej szkoły na temat Żołnierzy Wyklętych w tym szczególnie sanitariuszki Danuty Siedzikówny ps. Inka. W dniach 26 lutego do 6 marca 2018 roku młodzież naszej szkoły oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi z terenu Pogórza Ciężkowickiego miała możliwość wzięcia udziału w konkursie: Krzyżówka o Żołnierzach Wyklętych – zanotowaliśmy 54 zgłoszenia. Ważnym punktem obchodów była także akcja krwiodawcza szkolnego Koła PCK HDK Krew za krew, podczas której 27 osób oddało najcenniejszą tkankę tj. swoją krew by ratować innych ludzi i jednocześnie oddać hołd Polakom z podziemia niepodległościowego z lat 1944- 1963. Kulminacyjnym momentem obchodów był bieg. Na kilka dni przed zawodami udało się skompletować 200 uczestników biegu dla dorosłych oraz około 50 dzieci w kategoriach biegowych dla najmłodszych.

Już o godzinie 11.00 ruszyły biegi dla dzieci i młodzieży. Najpierw odbył się bieg dla przedszkolaków. Następnie pobiegły dzieci z klas 1-3 i 4-6. Na końcu uczniowie klasy 7 oraz 2 i 3 klasy. Biegi te dodały kolorytu imprezie pokazując, że nawet dzieci można zaangażować sportowo a równocześnie można wprowadzać ich w świat wartości, w tym także w świat wartości patriotycznych. O godzinie 12.15 ruszyli dorośli. 214 osób na starcie gotowych do walki, do biegu podczas którego swym wysiłkiem oddawali cześć Żołnierzom Wyklętym. Trasa była bardzo trudna z przewyższeniami na początku i na końcu o dystansie 8 600 metrów wizualizacja trasy

mapa biegu

 Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni

Prowadzone były kategorie wiekowe:

M-1 16 – 29 lat      K-1 16 – 29 lat

M-2 30 – 39 lat      K-2 30 – 39 lat

M-3 40 – 49 lat      K-3 40 – 49 lat

M-4 50 – 59 lat      K-4 50 – 59 lat

M-5 60 lat  +

Dodatkowa klasyfikacja: Najmłodszy, Najstarszy i najstarsza uczestnik/-czka biegu

I Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych  „Niezłomni – Niezwyciężeni – pamięci Danuty Siedzikówny ps. Inka” mógł się odbyć dzięki sponsorom tj. Staroście Tarnowskiemu, Burmistrzowi Ciężkowic, oraz firmom: Zakłady Mechaniczne Tarnów, Rolmięs Ciężkowice, Omeganet Ciężkowice, API Steel Pławna, KOMBUD Ciężkowice, Bramfeld M. Drąg, Delikatesy Centrum Bogoniowice, FH Boti, Figo Ciężkowice, Tomasz Bajgrowicz oraz osobom prywatnym. Wszystkim, którzy  przyczynili się do zorganizowania tego radosnego święta patriotyczno-sportowego serdecznie dziękuję. Ponadto państwu Elżbiecie i Leszkowi Kępińskim oraz Jarosławowi Makowcowi, którzy podjęli się przygotowania sportowej oprawy; wszystkim zaangażowanym strażakom z OSP Ciężkowice i ościennych jednostek; policjantom  z Ciężkowic i Tarnowa; lekarzom; nauczycielom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego za pomoc dzień przed zawodami jak i podczas ich trwania, za poświęcony czas dla dobra szkoły i społeczności lokalnej dziękuję. Wszystkim niewymienionym za życzliwość dla szkoły u mistrza Paderewskiego i naszego przedsięwzięcia sportowo-edukacyjno-patriotycznego dziękuję.

Józef Parys
dyrektor szkoły

Wywiad promujący I Bieg Pamięci Niezłomni Niezwyciężeni – Tarnowska TV

Relacja z I Biegu Pamięci Niezłomni Niezwyciężeni – Tarnowska TV

„Niezłomni – Niezwyciężeni” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ciężkowicach

Relacja z I Biegu Pamięci Niezłomni Niezwyciężeni – Kępa Sport

Wyniki – I Bieg Pamięci Niezłomni Niezwyciężeni – Kępa Sport

 

 

 

no images were found

Pozostałe zdjęcia z biegu

Podobne posty

Wyjazd młodzieży do kina Millenium w Tarnowie

szef

REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE

szef

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO”

szef
Skip to content