ogłoszenia

Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

nr: RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

 W związku z 2 wolnymi miejscami do udziału w stażach zawodowych z przedmiotu fizyka działając zgodnie z regulaminem rekrutacji z dnia 11 kwietnia 2018r. (Uchwała Zarządu Powiatu nr 2881.2018)  przedłuża się rekrutację  na okres od 16.05.2018 do 23.05.2018, tym samym dopuszczając do rekrutacji uczniów z pozostałych szkół uczestniczących w projekcie tj.:

Technikum – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach 

Liceum Ogólnokształcącego – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku

Liceum Ogólnokształcącego – Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu/ Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

Technikum – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

Dodatkowo rekrutacja odbywa się na analogicznych zasadach jak rekrutacja właściwa z zachowaniem aktualnie obowiązujących dat.

Chętnych do udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej www.powiat.okay.pl oraz w sekretariacie szkoły.

mgr Tomasz Bochenek
administrator witryny

Podobne posty

O terapeutycznej funkcji książki słów kilka…

szef

Wystawa IPN „Niemiecki Obóz w Płaszowie 1942–1945”. Niemieckie obozy – tak / Polskie obozy – nie

szef

Rekrutacja na kursy zawodowe

szef
Skip to content