akcje i projekty uroczystości szkolne

Międzyszkolny Piknik Edukacyjny połączony z uroczystym odsłonięciem muralu 3D

„Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku”
(I. J. Paderewski)

W dniu 30 maja 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach miała miejsce niecodzienna uroczystość. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętniono postać wielkiego kompozytora, pianisty i polityka – Ignacego Jana Paderewskiego odsłaniając mural 3D usytuowany na ścianie budynku szkoły. Tego aktu dokonano przy udziale całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Tarnowski – pan Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski – pan Zbigniew Karciński, Małopolska Wicekurator Oświaty – pani Halina Cimer, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty – pan Artur Puciłowski, dyrektor krakowskiego oddziału IPN – pan Filip Musiał, Burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice – pan Zbigniew Jurkiewicz, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – pan Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice – pan Wojciech Sanek, radni Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice, przedstawiciele służb mundurowych Gminy Ciężkowice, dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych, uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, poczty sztandarowe, sponsorzy, mieszkańcy Ciężkowic, media lokalne i regionalne. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło  twórcy muralu – pana Ryszarda Paprockiego wraz z małżonką.

Po części oficjalnej głos zabrał Dyrektor Szkoły pan Józef Parys, który powiedział, że mural stał się wizualizacją naszej pracy, popartej wynikami osiąganymi przez wychowanków i nauczycieli, świadectwem, że u Mistrza Paderewskiego pracuje się z młodzieżą i dla młodzieży, by wychodzili z murów tej szkoły absolwenci, którzy będą mistrzami na wzór Mistrza Paderewskiego. Po przemówieniu Dyrektora głos zabrali Starosta Powiatu Tarnowskiego pan Roman Łucarz, Małopolska Wicekurator pani Halina Cimer, Burmistrz Gminy Ciężkowice pan Zbigniew Jurkiewicz, Dyrektor IPN pan Filip Musiał. Każdy z gości nie szczędził słów uznania dla inicjatywy i pomysłu, który stał się rzeczywistością.

W dalszej części uroczystości został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów naszej szkoły. Celem, jaki przyświecał uroczystej akademii było ukazanie osoby Paderewskiego, dla którego Ojczyzna i naród polski stanowiły treść jego życia. Zawsze pozostał Polakiem i czuł się z tego dumny. Potrafił poświęcić osobiste dobro dla najwyższej sprawy odzyskania przez Polskę niepodległości, bo „Jest rzeczą słuszną wspominać przodków i ich czyny ,jeszcze słuszniejsze stawać w ich miejsce i wypełniać to samo zadanie”. Słowa wypowiedziane przez młodzież pokazały także, że wartości głoszone przez naszego patrona pozostają niezmienne, a szkoła przygotowuje do tego wyzwania, o którym pisał już C. K. Norwid: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Podczas programu, przygotowanego pod kierunkiem pani Beaty Porębskiej, swoje umiejętności wokalne zaprezentowała absolwentka naszej szkoły – Klaudia Jamka. Ponadto wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach.

Po akademii pod pomnikiem artysty delegacje szkół i instytucji złożyły kwiaty. Uroczystego odsłonięcia muralu dokonali kolejno: Wicekurator – pani Halina Cimer, Starosta Tarnowski  – pan Roman Łucarz, Burmistrz Gminy Ciężkowice – pan Zbigniew Jurkiewicz; dyrektor krakowskiego oddziału IPN – pan Filip Musiał, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Kloc, dyrektor ZSOiZ – pan Józef Parys, przedstawicielka społeczności szkolnej – Katarzyna Roman.

Po tej części uroczystości odbył się Międzyszkolny Piknik Edukacyjny połączony z Dniem Dziecka. Wśród wielu atrakcji wymienić należy: występ zespołu tanecznego Voix pod kierunkiem pana Pawła Potępy, gry zręcznościowe, degustację potraw przygotowanych przez młodzież, kiełbaski z grilla, lody, prezentację stoisk promujących szkołę. Podczas pikniku odbyła się również gra terenowa „Droga do Niepodległości”, w trakcie której uczestnicy wykonywali różne zadania z zakresu wiedzy historycznej i ogólnej. Gra miała charakter konkursu, w którym liczył się czas oraz poprawność wykonania zadań. Podczas zabawy uczestnicy odwiedzili między innymi miejsca związane z osobą Ignacego Jana Paderewskiego, w tym Polski Dom – jedyną zachowaną posiadłość w Kąśnej Dolnej, Skałę, na której w pięćsetną rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej wmurowano pamiątkową tablicę, Ławeczkę jego Imienia czy anamorficzny mural z Jego wizerunkiem na budynku ZSOiZ. Zwyciężyła drużyna z największą liczbą punktów, która w najkrótszym czasie zakończyła grę. Główna nagroda powędrowała do uczniów Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Ciężkowicach.

Ponadto rozlosowano dwie nagrody rzeczowe tj. tablet i powerbank wśród uczniów klas trzecich gimnazjów, którzy do tej pory zalogowali się do klasy pierwszej naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019 .

Mural powstał dzięki pozyskaniu zewnętrznych sponsorów. Inwestycja promująca patrona szkoły została sfinansowana z pozabudżetowych środków. Strategicznymi mecenasami inwestycji byli: Instytut Pamięci Narodowej, który przekazał kwotę 35 tys. zł; Powiat Tarnowski – 10 tys. zł; Gmina Ciężkowice – 5 tys. zł.

Ponadto nasze działania wsparli finansowo także lokalni przedsiębiorcy, firmy, instytucje: Burmistrz Gminy Ciężkowice pan Zbigniew Jurkiewicz, Wiśniowski Sp. z o. o. S. K. A., Firma Komunalno-Budowlana „Kombud”, „Figo” Robert Figas, pan Janusz Wiśniewski, Firma Usługowo-Handlowa Jan Marek Stanuch, Api Stell, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach, Apteka Millenium, Zakład Fryzjerski Agnieszka Włudyka – Śliwa, Krakowski Bank Spółdzielczy oddział Ciężkowice, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ciężkowicach, D&S” Drapała, Szeląg – „Delikatesy Centrum” w Bogoniowicach, Omega net – Michał Sopala, Bramfeld – Waldemar Padoł, Michał Drąg, Marpol – Marian Król, Zakład Masarski – Władysław Cygan, Piekarnia „Anka” Anna Znamirowska w Bogoniowicach, Firma Rolmięs Baniak-Kras w Ciężkowicach, pan Jan Baniak, pan Augustyn Włudyka, pan Zdzisław Szczerba, FH Botti Paweł Porębski, pan Paweł Skowron. Wszystkim sponsorom składamy gorące podziękowanie.

Dziękujemy również Centrum Promocji Gminy Ciężkowice za wypożyczenie namiotów, grilla, ufundowanie nagród książkowych dla uczestników uroczystości. Pani Klaudii Jamka, absolwentce naszej szkoły, dziękujemy za uświetnienie występu swoim śpiewem, panu Kamilowi Wajda za użyczenie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego. Słowa podziękowania należą się również nauczycielom, rodzicom, uczniom, pracownikom obsługi i administracji za tytaniczną pracę włożoną w przygotowanie tej uroczystości.

Organizatorzy

Relacje w mediach:

Informacja o odsłonięciu muralu 3D w Ciężkowicach – niepodlegla.gov.pl

Informacja o odsłonięciu muralu 3D w Ciężkowicach – TVP 3 Kraków

Informacja o muralu 3D w Ciężkowicach w TVP info – 00:11:48 – 00:12:16

Oficjalne odsłonięcie muralu I. J. Paderewskiego w ZSOiZ Ciężkowice

Relacja z uroczystości odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – Tarnowska TV

Relacja z uroczystości odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – IPN Oddział Kraków

Relacja z uroczystości odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – Powiat Tarnowski

Relacja z uroczystości odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – miastoiludzie.pl

Relacja z uroczystości odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – tarnow.in

Relacja z uroczystości odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – tarnow.net.pl

Galeria zdjęć z odsłonięcia muralu 3D – I. J. Paderewski – tarnowskieinfo.pl

 

Podobne posty

Zbiórka dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzuchowej

szef

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

szef

Najnowocześniejsza pracownia informatyczna w regionie!

szef
Skip to content