Ogłoszenia

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2019

„Polskie szkoły wychowują zgodnie z zapisami Konstytucji i Prawa Oświatowego. Wywodzimy się z tradycji chrześcijańskiej, która nie dyskryminuje, lecz łączy. Dowodem są chociażby czasy I Rzeczypospolitej, oazy wolności religijnej w Europie. Święta Bożego Narodzenia i obrzędy z nim związane są naszą polską tradycją. Nawet ateiści je obchodzą z szacunku dla swojego kraju. Byliśmy państwem wielokulturowym i tolerancyjnym przez wieki. Każdy wyznawał wiarę w jakiej się wychował ,ale każdy kochał i szanował Polskę, jej kulturę i obyczaje, które dziś cała Europa podziwia i docenia. Szanujmy nasze tradycje, kochajmy Polskę.”

 Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty
14 grudnia 2018 roku
 

 Przed Jego narodzeniem rzymski filozof Seneka powiedział: „albo świat się skończy, albo przyjdzie Bóg, by go zbawić.” Świat się nie skończył, ale spełniło się to drugie, przyszedł prawdziwy Zbawca. Przyszedł Bóg, aby nas zbawić, aby wszystko uleczyć swoją łaską. „On będąc niewidzialnym Bogiem ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył i odnowić całe stworzenie i zabłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa niebieskiego”.
 
Radując się z Narodzenia Pańskiego życzę – Wam drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, emerytowani pracownicy oraz Wam wszystkim, którym dobro naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” nie jest obce – serdecznej czułości i szczerego szacunku. Życzę odkrycia na nowo w przychodzącym Bogu źródła miłości, prostoty, pokory i pokoju. Niech wszystkich dotknie „owa dobroć, którą Bóg poprzez narodzenie swojego Syna w stajni, zechciał przynieść na świat”.
 
Na nadchodzące dni nowego 2019 roku, pragnę życzyć obfitości Bożych łask płynących z głębokiego przeżycia
tajemnicy Narodzenia Pańskiego oraz dużo radości, dobroci od ludzi, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym dających szansę na spełnienie marzeń. Życzę również wielu okazji do uśmiechu oraz spokoju ducha.
 
Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

Zebranie z rodzicami

szef

Witamy w szkole!

szef

Matura 2021 – Ważne!

szef
Skip to content