Ogłoszenia

Raport z ewaluacji problemowej w Liceum Ogólnokształcącym

Raport z ewaluacji problemowej w Liceum Ogólnokształcącym:

„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

Raport z ewaluacji problemowej w Liceum Ogólnokształcącym: „Procesy edukacyjne są  organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach są do wglądu dla rodziców oraz uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w sekretariacie szkoły. Dostępność raportu jest w tym momencie ograniczona  w systemie (strona internetowa) w związku z problemami technicznymi.

 

Z raportu: WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Obraz pracy szkoły: Procesy edukacyjne są zorganizowane w szkole w sposób adekwatny do potrzeb uczniów. Nauczyciele rozpoznają możliwości i potrzeby licealistów, a następnie planują realizację zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a także szkolne uroczystości, imprezy i wycieczki. Wszyscy uczący współpracują ze sobą w planowaniu i organizowaniu pracy w ramach funkcjonujących w szkole licznych zespołów zadaniowych. Podejmowane w ramach tej współpracy działania dotyczą przede wszystkim spraw dydaktycznych i wychowawczych, a także zagadnień związanych z promocją i współpracą ze społecznością lokalną. Nauczyciele wzajemnie się wspierają i skutecznie rozwiązują występujące w liceum problemy, które dotyczą uczniowskich spraw. Podczas zajęć licealiści w zróżnicowanym zakresie mają stworzoną możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy oraz odwołania się do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, a także nie mają realnego wpływu na stosowane metody i formy pracy oraz wykonywane zadania. Uczniowie są zapoznawani przez nauczycieli z celami lekcji i formułowanymi wobec nich oczekiwaniami, dzięki czemu wiedzą, czego i po co się uczą. Nauczyciele wykorzystują na lekcjach różnorodne metody pracy, oceniają uczniów w sposób motywujący ich do nauki. Wspierają ich także w trudnych sytuacjach, na ogół tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Traktują wszystkich uczniów jednakowo dobrze, a także odnoszą się do nich z szacunkiem i dbają o dobre relacje między nimi. […]”

Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

Maturalne drogi 2021…

szef

Rekrutacja uczestników do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II”

szef

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wyskitnej u Mistrza Paderewskiego

szef
Skip to content