uroczystości szkolne

Dzień Edukacji Narodowej 2019

15 października  w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Po odśpiewaniu hymnu odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

„…Nauczyciel – to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi nas za rękę w dorosły świat. Mozolnie pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nieobce są nam tajemnice przyrody, zwierząt, ludzkiego ciała. Matematyczne labirynty są do rozwiązania, a wzory chemiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język, dbając o prawidłową i piękną polszczyznę. Zaznajamiają nas z pięknem naszej okolicy i naszego kraju. Poznajemy podwaliny naszej historii, kultury, poznajemy nasze korzenie. 

 

 

 

 

Grono naszych dorosłych kolegów dopiero po latach docenia trud nauczycieli. Również i my powinniśmy już teraz docenić wartość ich pracy i starać się jak najwięcej korzystać z tego, co nam przekazują. Z okazji dzisiejszego święta dziękujemy Wam za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie. Życzymy Wam uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych dni i satysfakcji z wykonywanej pracy….” powiedział  Przemysław Markowicz.

Następnie życzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożył Przewodniczący Marcin Kasztelewicz: „W imieniu Samorządu Uczniowskiego, pragnę złożyć Wam Drodzy Nauczyciele, wyrazy wdzięczności, najserdeczniejszych i najpiękniejszych życzeń. W tym szczególnym dniu pragniemy podziękować wszystkim Państwu za pasję  i entuzjazm, jaki wkładacie w trud naszego wychowania i przekazywania nam wiedzy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu szkoła jest ciekawa, przyjazna i otwarta. Niech podejmowany przez was trud i ciężka praca będzie źródłem satysfakcji i uznania, a także wspaniałą, niekończącą się przygodą”.

Życzenia i podziękowania za wysiłek wkładany w wychowywanie i nauczanie młodych ludzi złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Wantuch.

Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów głos zabrał Dyrektor Szkoły mgr Józef Parys. Pan Dyrektor  podziękował wszystkim pracownikom naszej szkoły za pełną zaangażowania pracę na rzecz szkoły. Powiedział: „Na początek garść słów, które warto zapamiętać. Słowa te wypowiedział Jan Paweł II Wielki 6 czerwca 1991 roku we Włocławku do wychowawców i nauczycieli: „Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. ….” Młodzi ludzie potrzebują kogoś kto doceni i zauważy zalety, posiadane talenty i dary. Kogoś kto nie będzie ich osądzać ani potępiać, ale będzie im towarzyszyć, wskazując wyzwania, mobilizując i motywując do pracy czy treningu. Taką osobą dla młodego człowieka, dla Was jest właśnie Nauczyciel. Dodał: „Życzę, nam wszystkim dla których praca w szkole jest czymś więcej niż tylko wykonywanym zawodem, by aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. Mam głębokie przekonanie, że zdecydowana większość z nas traktuje pracę w szkole jak pasję i mówiąc za filozofem chińskim Konfucjuszem: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” należy stwierdzić my po prostu kochamy to co robimy a robimy to dla Was droga młodzieży.”

Uroczystość była okazją do wyróżnienia osób, które przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły i jednocześnie kształtuje korzystny jej wizerunek w środowisku. Pani Beata Porębska i Teresa Sławuta otrzymały z rąk pani wicekurator Haliny Cimer Medale Komisji Edukacji Narodowej.  Pani Jowita  Jurkiewicz – Drąg otrzymała nagrodę Starosty Tarnowskiego. Dyrektor mgr Józef Parys wręczył  Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły, w podziękowaniu za ich rzetelną codzienną pracę.

Monika Trela
nauczyciel biologii

Podobne posty

Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

szef

Dzień Dziecka 2021

szef

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 17-18 listopada 2017 roku

szef
Skip to content