Ogłoszenia

Wspólny komunikat MRPiPS i MEN: Zalecamy czasowe zwolnienie uczniów z obowiązku świadczenia pracy

Poniżej zamieszczam komunikat MRPiPS i MEN dotyczący czasowego zwolnienia uczniów z obowiązku świadczenia pracy.

Józef Parys, dyrektor szkoły

„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty”

Podobne posty

Zebranie z rodzicami – 05. 02. 2019 r.

szef

Wyposażenie pracowni cukierniczej w ramach Projektu ”Mistrzowie w zawodzie II”

szef

Realizacja projektu Niepodległa

szef
Skip to content