akcje i projekty Ogłoszenia

„Mój rozwój- moja przyszłość II”

Drodzy Uczniowie

 Miło jest mi poinformować Was, że rozpoczyna się w naszej szkole realizacja projektu Mój rozwój- moja przyszłość II realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, który mocno wzbogaci naszą  ofertę edukacyjną.

 Projekt  adresowany jest do uczniów wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego. Każdy z Was znajdzie coś dla siebie, gdyż planowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koło naukowe, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wyjazdy edukacyjne. Szczegółowe informacje przekażą Wam nauczyciele na zajęciach oraz będą umieszczane na bieżąco w panelu bocznym  w zakładce Mój rozwój- moja przyszłość II.  Znajduje się tam regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne a później na bieżąco będą umieszczane informacje o poszczególnych działaniach. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Szczegółowe informacje o projekcie zostaną przekazane również rodzicom na zebraniu w dniu 09.09.2020r. Poniżej zamieszczam wykaz zajęć dodatkowych, przewidzianych do realizacji w tym roku szkolnym:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze MATEMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze BIOLOGIA     (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze GEOGRAFIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze JĘZYK ANGIELSKI      (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające MATEMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające INFORMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające BIOLOGIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające CHEMIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające GEOGRAFIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające JĘZYK NIEMIECKI (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia koła zainteresowań INFORMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia DORADZTWO ZAWODOWE (1 grupa x 8 uczniów)
 • Wyjazd edukacyjny INFORMATYKA (1 wyjazd x 20 uczniów)
 • Wyjazd edukacyjny GEOGRAFIA (1 wyjazd x 25 uczniów)

                                                                                                                       Lucyna Burnus

Podobne posty

Agnieszka potrzebuje naszej pomocy!!!

szef

Program Teams „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach

szef

Realizacja projektu Niepodległa

szef
Skip to content