Ogłoszenia

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 19 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 19 października 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia” zmieniające Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z 2020 r. poz. 374) i Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach z dnia 01 grudnia 2019 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19 (DZ.U, Poz.1539 Rozporządzenia MEN) z dnia 20 marca 2020 r. oraz Procedurę dotyczącą organizacji zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach od 1 września 2020 roku wprowadzam zmiany w sposobie nauczania:

Podobne posty

Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

szef

Boże Narodzenie 2020 – akademia w Teams

szef

Projekt Bądź EKO II

szef
Skip to content