Ogłoszenia

Zebranie z rodzicami – 20. 01. 2021 r.

Informujemy, że 13. 01. 2021 roku o godz. 16.00 miało odbyć się zebranie z rodzicami, dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej, osiągnięć uczniów i spraw bieżących. Ze względu na przesunięcie terminu ferii zimowych zostaną przeprowadzone zebrania z rodzicami w nowym terminie tj. 20. 01. 2021 roku w trybie on-line w aplikacji Teams na kanałach godzin wychowawczych poszczególnych klas (godzina 16.00). Rodzice proszeni są o logowanie się na kontach uczniów.

a

W dniach 19-21 stycznia 2021 roku odbędą się natomiast telefoniczne konsultacje wychowawców z rodzicami.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Rekrutacja uzupełniająca – „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach

szef

Egzamin maturalny – zmiany

szef

160 rocznica urodzin Patrona naszej szkoły

szef
Skip to content