ogłoszenie

Zachęcam do wzięcia udziału w organizowanych w najbliższym czasie konkursach z języka niemieckiego.

Konkurs Fit in Deutsch

Konkurs rozgrywany jest na dwóch poziomach językowych A2 lub B1 (do wyboru). Konkurs ma formę pisemną i sprawdza umiejętności uczniów w zakresie słuchania, czytania, pisania oraz znajomość środków leksykalno- gramatycznych  na wzór egzaminów językowych organizowanych przez Goethe- Institut. Konkurs rozgrywany jest na dwóch poziomach językowych A2 lub B1 (do wyboru).  Konkurs odbędzie się 23 marca 2022 roku w Tarnowie. Na każdym z poziomów szkołę może reprezentować  3 uczniów.

Osoby zainteresowane  proszę o kontakt przez MS Teams lub e-dziennik do 12 lutego 2022 r.

Konkurs Turbolandeskunde- wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i dotyczy znajomości geografii, historii,  gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku szkolnym 2021/2022 pytania będą dotyczyły Niemiec. Szkołę reprezentuje drużyna złożona z 3 uczniów, którzy wspólnie odpowiadają na pytania podczas etapu rejonowego w Tarnowie. Etap szkolny odbędzie się 4 marca 2002 r., a etap regionalny 22 kwietna 2022 r. w Tarnowie. Chęć udziału  można zgłaszać do końca lutego przez MS Teams lub e-dziennik.

Karolina Paluch

nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego

Podobne posty

Zarządzenie nr 36/2021 – klasa 1 BSI

szef

Zebranie z rodzicami – 18. 05. 2022 r.

Dyrektor

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

szef
Skip to content