Małopolski konkurs „Tak jak ptaki na wolności” – harcerze w obliczu II wojny światowej