Technikum hotelarskie

szef
Rekrutacja 2023/2024. Zapraszamy do naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach
Technikum Hotelarskie / Kształcimy na 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ / 100% zdawalność egzaminów zawodowych❗
Przedmiot rozszerzony:
? geografia: 360 godzin
Możesz rozwinąć się również językowo. Język ANGIELSKI ??????? jest obecnie tzw. „lingua franca”. Drugi język wybierzesz spośród języków: HISZPAŃSKIEGO?? i NIEMIECKIEGO??. Rozwijamy się dla Ciebie ?
Technik Hotelarstwa to tytuł jaki uzyskujemy po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego kompetencje w zawodzie Technika Hotelarstwa przygotowującym do pracy w branży hotelarsko – turystycznej. Absolwent otrzymuje dyplom technika hotelarstwa oraz Europass – Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej. Absolwent Technikum Hotelarskiego zdobędzie następujące kwalifikacje:
✅ HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
– przygotować jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości,
– planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim,
– obsługiwać gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych,
– przygotować i dekorować potrawy i napoje, stosować różne techniki nakrywania stołu.
✅ HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
– promować, sprzedawać usługi hotelarskie,
– przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność,
– prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych,
– fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno – sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie,
– udzielać informację turystyczną.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługa gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne). Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: stosowanie podstawowych zasad gospodarki rynkowej, korzystanie z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego, stosowanie zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego, postępowanie zgodnie z zasadami etyki i kultury.
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
Kształcimy na 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
U nas znajdziesz bezpieczeństwo, miłą atmosferę, rodzinny klimat i wysokie standardy kształcenia. Jesteśmy szkołą równych szans. Rozwijamy naszą Szkołę dla Ciebie!
Skip to content