Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Rzeszowska