akcje i projekty

Finalizacja projektu „Upamiętnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego…”

W dniach 17-18 listopada 2017 roku w ramach obchodów 60 – lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. J. Paderewskiego w Ciężkowicach odbyła się finalizacja projektu „Upamiętnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego „Patrioty i Mistrza Tonów”, Polaka który wygrał wolność Polsce na fortepianie” w ramach zadania publicznego województwa małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zadanie to realizowała Tarnowska Organizacja Turystyczna przy wsparciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach.

W ramach projektu została wydana w nakładzie 800 egzemplarzy i bezpłatnie rozdana wśród uczestników publikacja poświęcona 60 – leciu szkoły, związkom Paderewskiego z Kąśną i upamiętnieniu Jego postaci na terenie Ciężkowic i okolic. Ponadto zostały wręczone statuetki „Ignacjanów” za aktywną postawę społeczną i inicjowanie działań podejmowanych na rzecz popularyzacji postaci Ignacego Jana Paderewskiego dla następujących osób:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy,
2) Księdza Biskupa Andrzeja Jeża,
3) Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu Prof. Haliny Lorkowskiej,
4) Pani Katarzyny Krüger – Szczot ze Skórzewa koło Poznania
5) Pana Henryka Rąpały z Gorlic.
Autorem projektu statuetki była Pani Ewa Fleszar z Karwodrzy koło Tuchowa.

Na uroczystości jubileuszowe złożył się występ muzyczno – taneczny młodzieży z Warasza na Ukrainie, uroczysty koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia z Gorlic.

Wszystkie te działania przyczyniły się do zaangażowania młodzieży w pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska, utrwaliły pamięć historyczną o „Patriocie i Mistrzu Tonów” oraz promowały Ciężkowice, Kąśną Dolną i związki Wielkiego Polaka z Południem Powiatu Tarnowskiego.

Wszystkim mieszkańcom, a w szczególności młodzieży i absolwentom szkoły dziękujemy za zaangażowanie w realizację projektu, wzięcie udziału uroczystościach rocznicowych i odwiedzenie miejsc związanych z pobytem I. J. Paderewskiego w naszym rejonie, a zarządowi Województwa Małopolskiego za dofinansowanie tych działań.

Przypominamy, że wartość projektu wyniosła 11 961,80 zł w tym wartość finansowa wyniosła 10 261,80 zł. z czego dofinansowanie Samorządu Województwa Małopolskiego wyniosło 5 000,00 zł. zaś wkład finansowy własny Tarnowskiej Organizacji turystycznej wyniósł 5 261,80 zł. Wkład osobowy (praca społeczna) wyniósł 1 700,00 zł.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Podobne posty

Warsztaty edukacyjne – „Od ziarenka do bochenka…”

szef

Wizyta Szkolnego Wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierząt

szef

Spoty reklamowe naszej szkoły w Radio!

szef
Skip to content