uroczystości pozaszkolne

Zborowice – śpiew i taniec dzieci oraz gra orkiestr OSP Ciężkowice i Siedliska dla Niepodległej

17 listopada 2018 roku w hali sportowej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zborowicach społeczność szkoły wraz z orkiestrami OSP Ciężkowice im. Jana Muchy i OSP Siedliska zaprezentowały piękny montaż gry na instrumentach połączony z śpiewem i tańcem dzieci i młodzieży. Spotkanie dla mieszkańców i zaproszonych gości było kontynuacją radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzonego wieloetapowo i na różne sposoby na terenie Pogórza Ciężkowickiego.

Panu dyrektorowi Krzysztofowi Dziubanowi, Radzie Rodziców za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w wyżej wspomnianej uroczystości serdecznie dziękuję. Ten czas sobotniego wieczoru pozostanie w mojej pamięci z różnych powodów: przepiękny Polonez w wykonaniu najmłodszych, śpiew dzieci i młodzieży oraz gra zaangażowanych społecznie członków orkiestr z OSP Ciężkowice im. Jana Muchy i OSP Siedliska. Takie chwile budują i pozwalają patrzeć w przyszłość bez rozterek, że kolejne pokolenie, które już rośnie będzie miało w sercach „wyrytą” miłość do Polski, swojej małej Ojczyzny, tradycji przodków i wiary. Kiedy zaś dorośnie  stanie w przyszłości na straży tych wartości.

Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

XX Zlot Niepodległościowy – cmentarz nr 171 – Łowczówek

szef

Mistrz Paderewski na Rynku w Ciężkowicach

szef

Uroczystości patriotyczne na Jamnej

szef
Skip to content