ogłoszenia

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 741) została powołana na czteroletnią kadencję (2018 – 2022) Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wspomniana komisja jest drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli, powołaną m.in. do rozpatrywania:

  • odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji,
  • zażaleń na postanowienia w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

Nowa Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli powołana Zarządzeniem nr 40 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2018 r. Skład nowej komisji został zaproponowany w porozumieniu z kuratorami oświaty, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz właściwymi departamentami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli został powołany Józef Parys – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach.

Załącznik nr 1 do Zarządzeniem nr 40 Ministra Edukacji Narodowej (Skład komisji)

Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V”

Dyrektor

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

szef

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

szef
Skip to content