ogłoszenia uroczystości pozaszkolne

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę dla pana Jacka Przybyło

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyło się wręczenie Medali za Długoletnią Służbę. Z naszej społeczności pan Jacek Przybyło nauczyciel przedmiotów informatycznych został uhonorowany

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Medalem brązowym za długoletnią służbę. Wyrażam radość z faktu docenienia  przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnej pracy pana Jacka Przybyło. Wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami administracji, pracownikami obsługi oraz uczniami naszej szkoły – szczególnie tych uczących się w Technikum Informatycznym GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy…

Pan Jacek Przybyło spełnił wymagania USTAWY z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25): art. 18a. Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę.

 

 

Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

Balladyna Słowackiego w interpretacji Grupy Teatralnej Synapsy

szef

Zdalna nauka „u mistrza Paderewskiego”

szef

Powrót uczniów do nauki po feriach

szef
Skip to content