Ogłoszenia uroczystości szkolne

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 2019 roku

Drodzy uczniowie,
Szanowni Państwo – Rodzice,
Panie, Panowie pedagodzy,
Panie, Panowie wspomagający swą pracą funkcjonowanie naszej szkoły,
Panie i panowie emeryci,
Serdeczni Sympatycy szkoły „u mistrza Paderewskiego”

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym w dniu 14 października 2019 roku nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne. Zorganizowaliśmy jednak dla naszej młodzieży zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, które będą trwać w godzinach od 9.00 do 11.00. Wychowanków prosimy o obecność w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ciężkowicach wraz ze swymi wychowawcami. Pozostali nauczyciele również będą nam towarzyszyć w tym radosnym spotkaniu. Razem będziemy kibicować w meczu UCZNIOWIE kontra NAUCZYCIELE. Czy będzie to mecz siatkówki czy piłki nożnej pozostawiam niespodzianką na jutrzejszy dzień.

Wychowawcy sprawdzą obecność wśród swoich wychowanków.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 74,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) – § 5.

 

Życzenia z okazji DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – 14 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Serdecznie zapraszam Rodziców, Uczniów, wszystkich Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego Ciężkowicach oraz sympatyków szkoły „u mistrza Paderewskiego” na dzień 15 października 2019 roku na godzinę 11.00 na uroczystą akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, która odbędzie się w budynku szkoły na drugim piętrze na holu. Późniejszy termin naszego wspólnego świętowania podyktowany jest odbiorem w Krakowie 14 października 2019 roku przez dwie nasze panie nauczycielki medali Komisji Edukacji Narodowej (nadawanego za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej). Bardzo chcę abyśmy to szczególne święto spędzili razem: Pedagodzy, Uczniowie, Rodzice, Sympatycy, dlatego też świętowanie dopiero 15 października 2019 roku.

Nasza szkoła „u mistrza Paderewskiego” rozwija się. W tym roku utworzyliśmy sześć oddziałów: Liceum Ogólnokształcące – jeden oddział, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z Technikum Usług Fryzjerskich – dwa oddziały, Technikum Informatyczne wraz z Technikum Hotelarskim – jeden oddział, Branżową Szkołę I Stopnia – jeden oddział, Szkołę Policealną – jeden oddział. To dzięki Waszemu zaufaniu drodzy Rodzice i Wam droga Młodzieży wchodzimy na drogę wzrostu i rozwoju naszej Szkoły. Bardzo Wam dziękuję. Jest zaszczytem pracować dla Was droga Młodzieży i dla Waszych pociech drodzy Rodzice.

Nasz rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie ciągle zwiększane kompetencje oraz kwalifikacje naszych nauczycieli oraz pozostałych pracowników naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego”. Jest również zaszczytem pracować dla Was drodzy nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi szkoły. Wam również dziękuję za trud i wkład w pracę z kolejnym pokoleniem Polaków i Polek:

„Najlepsi nauczyciele to tacy,
którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć,
ale nie powiedzą Ci co widzieć”.
~Alexandra K. Trenfor~

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi nie gasnącej pasji w wykonywaniu swoich obowiązków, radości i uśmiechu każdego dnia. Życzę, by aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Dziękuję za wszelkie działania i prace zlecone i te wynikające z Waszego zaangażowania i wciąż trwającej oraz rozwijanej pasji bycia dla młodzieży. Dziękuję Wasz trud, który wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły „u mistrza Paderewskiego” i kształtuje korzystny jej wizerunek w środowisku.

Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klasy BSI°

szef

Rekrutacja na kursy zawodowe

szef

szef
Skip to content