Ogłoszenia

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z 2020 r. poz. 374)i Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach z dnia 01 grudnia 2019 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) zarządzam, co następuje:

Strona 1 / 6
Strona 2 / 6
Strona 3 / 6
Strona 4 / 6
Strona 5 / 6
Strona 6 / 6

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Obchody Dnia Papieskiego

szef

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

szef

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w 2020 roku.

szef
Skip to content