ogłoszenia

Program Teams „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach

W ostatnich dniach nasza Szkoła została subskrybentem aplikacji Microsoft Office 365 Education. Każdy z nauczycieli i każdy uczeń dostał konto umożliwiające korzystanie z wszystkich pakietów tego programu na dowolnym urządzeniu (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ClassNotebook, Teams, itp.). Ważne jest, że uczniowie będą mieli swój bezpieczny e-mail w konwencji:
imie.nazwisko@umistrzapaderewskiego.onmicrosoft.com

Dzięki temu będą mogli zalogować się do programu Teams i wziąć udział w wirtualnych zajęciach prowadzonych na żywo przez nauczycieli. Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą aplikacji Microsoft Office 365 Education przygotowaneą przez naszego nauczyciela informatyki i fizyki Pana Piotra Porębę.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Teams to zaawansowane narzędzie, które łączy typowe zadania z możliwością prowadzenia wideokonferencji i połączeń głosowych, ustalania spotkań dla zespołów, wymianą i udostępnianiem plików, dostępem do innych aplikacji oraz repozytorium plików. Teams jest jedną z usług pakietu biurowego Office 365, w którego skład wchodzą też m.in. Poczta, Kontakty, OneDrive i Planner, a także kilka dodatkowych, przydatnych w działaniu szkoły, narzędzi.

Z Microsoft Teams można korzystać zarówno poprzez przeglądarkę internetową, aplikację desktopową (można ją ściągnąć i zainstalować na komputerze – najlepszy efekt! – httpss://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426&lm=deeplink&lmsrc=groupchatmarketingpageweb&cmpid=directdownloadwin64), jak i klienta zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, pracującym pod kontrolą Androida czy iOS-a (smartfon lub tablet).

Na pierwszy rzut oka Teams wygląda jak „zwykły” komunikator, ale oferuje zespołom klasowym zdecydowanie więcej narzędzi niż typowy czat. Jest to przede wszystkim narzędzie do pracy zespołowej. Umożliwia ono nie tylko komunikację w ramach klasy, ale przede wszystkim pozwala na łatwe udostępnianie wszystkich danych, które mogą być użyteczne dla poszczególnych uczniów. Nie ma przy tym znaczenia jakiego typu są do dane – mogą to być dokumenty tekstowe, Worda czy innego edytora, arkusze Excela, prezentacje, ilustracje, zdjęcia, pliki wideo czy też łącza do konkretnych stron www np. do Youtube.

Interfejs MS Teams jest intuicyjny, wzdłuż lewej krawędzi okna aplikacji widzimy pionowy pasek ikon funkcyjnych usługi, następnie (patrząc w prawo) listę dostępnych kanałów i zespołów roboczych (będą to klasy z przedmiotami) i kanałów dostępnych w ramach danego zespołu (różne tematy/zadania w obrębie jednej klasy). Aktualnie aktywny kanał rozmów w aplikacji jest zaznaczony paskiem. Po prawej stronie standardowo widoczny jest obszar Konwersacje, w którym widzimy po prostu rozmowy osób, wchodzących w skład danego zespołu. Konwersacje są dzielone na odrębne wątki. Wpisując swoją wypowiedź w polu Odpowiedz udzielamy się w istniejącej konwersacji, natomiast rozpoczynając swój wpis w polu Rozpocznij nową konwersację… tworzymy nowy wątek rozmowy.

Zarówno w przypadku nowej rozmowy, jak też udzielania się w już istniejącej konwersacji możemy zaprosić innych uczestników zespołu, wpisując ich identyfikatory poprzedzone znakiem @ lub zapraszając wszystkich obecnych na danym kanale używając @NAZWA_KANAŁU.

Korzystanie z aplikacji desktopowej MS Teams ma tę przewagę nad klientem webowym usługi, że aplikacja integruje się z systemowymi powiadomieniami, dzięki czemu nawet w sytuacji, gdy okno Teams nie jest widoczne na pierwszym planie, otrzymamy powiadomienia o wypowiedziach innych osób w konwersacjach, w których bierzemy udział.

Przechodząc na kartę Pliki otrzymujemy dostęp do wszystkich udostępnionych plików, które kiedykolwiek zostały umieszczone przez rozmówców uczestniczących w dyskusjach na danym kanale. W ten sposób niejako automatycznie tworzone jest podręczne, tematyczne repozytorium danych. Nowe pliki można udostępniać pozostałym uczestnikom kanału albo poprzez widoczne na karcie Pliki polecenie Przekaż, albo po prostu poprzez przeciągnięcie pliku np. z okna Eksploratora Windows i upuszczenie go na okno konwersacji w Teams.

Teams daje dostęp do bardzo wielu narzędzi i aplikacji online, które można podpiąć do okna kanału w formie kolejnej karty. Przy czym warto zauważyć, że nie muszą to być tylko karty aplikacji Microsoftu, takich jak np. PowerPoint, Excel czy OneNote. Microsoft zadbał o to, by z poziomu Teams można było dodawać w formie kolejnych kart również narzędzia opracowane przez inne firmy. Przykładem mogą być takie usługi jak Trello, YouTube, Hootsuite i wiele, wiele innych.

Jeżeli ktokolwiek z naszej klasy przez jakiś czas nie korzysta z Teams, nie musi obawiać się, że ominą go istotne dla niego wiadomości. Po uruchomieniu programu Teams, ikonka Aktywność będzie oznaczona liczbą wszystkich wpisów, w których dany użytkownik został oznaczony, wspomniany lub po prostu uczestniczył w konkretnej rozmowie.

Po kliknięciu ikony Aktywność Teams wyświetli listę wszystkich wypowiedzi w różnych kanałach, które mogą mieć coś wspólnego z nami. Standardowo program wyświetla tzw. kanał informacyjny. Jest to zbiór nieprzeczytanych wypowiedzi, wzmianek innych o nas, odpowiedzi na dyskusje, w których braliśmy udział, wypowiedzi w obserwowanych przez nas dyskusjach czy polubienia naszych wcześniejszych wypowiedzi.

Oprócz konwersacji ze członkami danej klasy, Teams pozwala nam również na komunikację bardziej prywatną, czyli rozmowy z wybranymi uczniami. Oczywiście wyłącznie z tymi, które razem z nami korzystają z MS Teams i mają konto Office 365 dające dostęp do tej usługi. Nie muszą sprawdzać nic w Poczcie Dziennika elektronicznego.

Również w prywatnych czatach mamy możliwość udostępniania plików dowolnego typu. I ponownie różnica między udostępnianiem w czacie a w kanale dyskusji sprowadza się do widoczności udostępnionych danych. Pliki wrzucone na kanał widzą wszyscy jego uczestnicy – niezależnie od ich udziału w dyskusji. Pliki udostępnione prywatnie widzi tylko nasz rozmówca i my.

Spotkania, czyli wideo i rozmowy głosowe

O ile na co dzień wystarczające są funkcje rozmów tekstowych, to w obecnej sytuacji zachodzi potrzeba kontaktu angażującego więcej zmysłów niż tylko palce na klawiaturze. Teams zapewnia odpowiednią funkcjonalność dzięki modułowi Spotkania. Planowanie spotkań jest banalnie proste. Po wybraniu modułu Spotkanie i kliknięciu przycisku Zaplanuj spotkanie, pozostaje tylko wypełnić parametry spotkania (tematyka, lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, zaproszenie uczestników i ewentualnie krótki opis czego spotkanie ma dotyczyć). Zaplanowane spotkanie powoduje automatyczne powiadomienie zaproszonych na nie uczniów oraz dodanie do kalendarzy Office’a 365 stosownych wpisów. Czyli uczniowie też mogą uruchomić Spotkanie i wzajemnie się uczyć i pracować.

Jeżeli cokolwiek ulegnie zmianie, np. jakaś osoba z zaproszonych uczestników nie będzie mogła przybyć, czy po prostu z innych przyczyn trzeba przełożyć spotkanie online, można edytować parametry ustawionego spotkania. Wszelkie zmiany będą automatycznie odnotowane w kalendarzach uczestników. Samo spotkanie to po prostu rozmowa głosowa lub wideo (każdy z uczestników może decydować czy włączyć kamerę, czy też nie). Dostępne są typowe funkcje wideokonferencyjne, takie jak np. udostępnianie ekranu itp. Spotkanie można nagrać i udostępnić klasie. Dzięki temu uczniowie będą mogli wrócić do tematu i przeanalizować go ponownie z rodzicem.

Na koniec jeszcze kilka słów o mobilnej aplikacji klienckiej usługi Microsoft Teams. Większość skorzysta z wersji dla platformy Android, ale edycja przeznaczona dla użytkowników mobilnego sprzętu Apple działa w zasadzie identycznie. Korzystanie z mobilnego klienta Teams jest równie proste, co z wyżej opisanego klienta desktopowego (i webowego). Po instalacji aplikacji w smartfonie i zalogowaniu się na odpowiednie konto Office 365 (dobrze jest zainstalować na tablecie/smartfonie Word, Excel, PowerPoint i Outlock) aplikacja automatycznie synchronizuje wszystkie dane z usługą. Do dyspozycji użytkownika są analogiczne funkcje, jak w programie desktopowym. Oczywiście aplikacja integruje się z systemem powiadomień Androida, więc zaproszenie do rozmowy spowoduje wysłanie powiadomienia na smartfon. Oprócz tego klient mobilny oferuje również możliwość prowadzenia rozmów głosowych i wideo. Służą do tego widoczne w dolnym pasku narzędziowym ikony Spotkania i Rozmowy. Spotkania w aplikacji mobilnej różnią się jednak od desktopowych o tyle, że moduł mobilny nie umożliwia planowania spotkań, pozwala jedynie dołączyć do tych wcześniej zaplanowanych, czyli nauczyciele powinni zainstalować Teams na komputerze. A w przypadku rozmów brak przycisku pozwalającego rozpocząć nową rozmowę, jednak można to łatwo ominąć wyszukując (za pomocą ikonki lupki w górnym, prawym rogu aplikacji) osobę, z którą chcemy porozmawiać, a następnie wskazując ikonkę kamery lub mikrofonu, by przeprowadzić z nią rozmowę wideo lub głosową.

Nauczyciele podczas pracy będą zadawać uczniom Zadania. Tworząc nowe zadanie nauczyciel poda tam temat zadania, instrukcję odpowiedzi, czas realizacji, punktację/ocenę. Może zostawić też linki do stron lub plik Worda do uzupełnienia. Taki plik uczeń pobiera na telefon/komputer, następnie uzupełnia jego treść i oddaje w Zadaniach do sprawdzenia. Nauczyciel może zlecić nagranie kilkusekundowego filmu telefonem i poprosić o „oddanie” go do sprawdzenia.

Inną formą zadań będą Testy, które nauczyciel stworzy w dołączonej aplikacji Forms. Mogą to być testy wyboru, do uzupełniania, daty, oceny itp. Ale też miejsca na krótkie wypracowania.

Aby zapoznać się z aplikacją wejdź na stronę: httpss://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software i zaloguj się na otrzymany e-mail.

Piotr Poręba, nauczyciel informatyki i fizyki

Podobne posty

Ławeczki dla młodzieży „u mistrza Paderewskiego”

szef

Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

szef

Zebranie z rodzicami 8.09.2021 r

szef
Skip to content