Ogłoszenia

Matura próbna on-line „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach

MATURA PRÓBNA on-line – organizacja w naszej szkole „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach:

1. Szkoła przystępuje do organizacji próbnego egzaminu maturalnego, który odbędzie się w dniach od 02. 04 do 07.04. 2020 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w informacji MEN pod linkiem:
httpss://www.cke.gov.pl/…/_KO…/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf

2. Uczniowie biorący udział w egzaminach będą w dniach: 2. 04 (czwartek), 3. 04 (piątek), 6. 04 (poniedziałek) zwolnieni z zajęć zdalnego nauczania.
3. W dniu 7. 04 (wtorek) zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach zdalnego nauczania będą uczniowie piszący egzaminy z przedmiotów biologia i geografia.
4. Po pobraniu materiałów ze strony OKE, uczniowie będą rozwiązywać zadania w czasie jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na danym egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w formie pliku w edytorze tekstów.
5. W przypadku problemów z łącznością z Internetem można wydrukować arkusz i nanosić na nim odpowiedzi lub rozwiązać zadania na przygotowanych kartkach papieru.
6. Wychowawcy klas do 1 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00 proszeni są o zebranie informacji o formie przystąpienia do egzaminu wybranej przez ucznia.
7. Nauczyciele przedmiotów maturalnych, najpóźniej do 1 kwietnia 2020 roku poinformują uczniów o sposobie:
a) przesyłania swoich rozwiązań,
b) terminie i sposobie udzielania informacji zwrotnej o wyniku egzaminu.
8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów maturalnych również przekażą im materiały lub linki do materiałów w aplikacji Teams, gdyby uczniowie mieli trudność z ich pobraniem ze strony CKE/OKE.
9. Nauczyciele przedmiotów maturalnych proszeni są o ustalenie z młodzieżą sposobu o przekazania zwrotnie prac do poprawy.

Powodzenia droga młodzieży!!!

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Święty Mikołaj w szkole „u mistrza Paderewskiego”

szef

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Dziedzinie Cyberbezpieczeństwa – „CyberSkiller Challenge Poland”

szef

Rekrutacja uczestników do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II”

szef
Skip to content