Ogłoszenia uroczystości szkolne

14. 10. 2020 r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Wszystkich pracowników szkoły: grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich uczniów. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych (art. 74 Karty Nauczyciela). Do limitu dni wolnych od zajęć nie są wliczane dni, które są wolne od zajęć na podstawie innych przepisów prawa oświatowego np. przerwy świąteczne, Dzień Edukacji Narodowej itp.

Podstawa Prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 74,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) – § 5.

Czekałem do ostatniej chwili z podjęciem decyzji co do rodzaju obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej  w naszej szkole w związku z zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi COVID-19 na poziomie Powiatu Tarnowskiego i Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej przewidziany na 16 października 2020 roku został odwołany. Obostrzenia stają się coraz ostrzejsze. Terytorium naszej Ojczyzny znalazło się w strefie żółtej. W trosce o bezpieczeństwo pracowników szkoły i naszych uczniów obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej wyglądały w sposób następujący:

13. 10. 2020 r. (wtorek)

Na lekcji wychowawczej został zaprezentowany film: nagranie akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowany przez młodzież naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Gut. Uczniowie zostali zapoznani z rysem historycznym, przedstawiono im koncepcję wspólnoty wszystkich pracujących i uczących się w naszej wspólnej szkole. Przekazano kolejny raz motto naszej szkoły: „Szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach naszym drugim edukacyjnym domem”.

Pani Wicedyrektor Beata Porębska podczas trwania lekcji wychowawczej przemierzyła szkołę od klasy do klasy z drobnym upominkiem dla młodzieży z okazji obchodzonego święta.

14. 10. 2020 r. (środa)

8.00 – Zebranie Rady Pedagogicznej.

9.00 – Ślubowanie klas pierwszych z wręczeniem nagród dyrektora szkoły nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach.

Drodzy Rodzice

Dziękujemy za każdy przejaw sympatii i zrozumienia dla podejmowanych działań w naszej szkole „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Wiemy od Was, że dostrzegacie ogrom zmian, które realizowane są od trzech lat dla dobra Waszych dzieci, a naszych uczniów i wychowanków. Dzięki wsparciu Organu Prowadzącego, Gminy i Miasta Ciężkowice, instytucji z terenu Pogórza Ciężkowickiego oraz instytucji ogólnopolskich nasza szkoła prężnie się rozwija.

Jesteśmy dla Waszych dzieci!

Józef Parys, dyrektor szkoły

Z przemówienia Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Doroty Wantuch:

Praca z dziećmi i młodzieżą jest szczególnym powołaniem do czynnego towarzyszenia rozwojowi drugiego człowieka. Młodzież potrzebuje mistrzów edukacji: autorytetów miłości i prawdy, autorytetów szlachetnych serc i mądrych umysłów, którzy obok gruntownej i rzetelnej wiedzy nauczą otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka. To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie.

Życzymy Państwu dużo sił, abyście mogli jak najlepiej tę misję wypełnić. Życzymy, aby trud, zaangażowanie przyniosły szacunek uczniów i osobistą satysfakcję. Niech każdy dzień opromienia Was radością.

W sposób szczególny pragniemy dzisiaj powitać nowych uczniów klas pierwszych, którzy podczas tej  akademii złożyli uroczyste przyrzeczenie wejścia w progi szkoły „u mistrza Paderewskiego”. Życzymy Wam, aby  nowe zespoły klasowe były dla każdego z Was wsparciem i możliwością przyjemnego i owocnego spędzenia w murach naszej szkoły kolejnych lat nauki. Niech efektem tej zdobytej wiedzy będą dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych. Powodzenia!

Podobne posty

Rekrutacja uczestników do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II”

szef

Bus jest już w szkole „u mistrza Paderewskiego”

szef

Być człowiekiem, wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem…

szef
Skip to content