ogłoszenia

To nie Prima Aprilis, to IMMUNITET

Uwaga!
Od marca br. rusza w naszej szkole akcja
Frekwencja na 100%”.

 

Akcja przeznaczona jest dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, którzy w okresie od 01. 03. 2019 r. do 31. 05. 2019 r. uzyskają 100% frekwencję z zajęć obowiązkowych.

Frekwencja naliczana będzie za każdy miesiąc osobno, istnieje więc możliwość 3 – krotnego osiągnięcia tego wyniku.

Osoby, które osiągną 100% frekwencję (w danym miesiącu) otrzymają immunitet uprawniający ich do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w ciągu 1 wybranego dnia w miesiącu następnym.

Proszę wszystkich wychowawców o bieżące monitorowanie frekwencji w swoich klasach.

Nazwiska osób ze 100% frekwencją wychowawcy zgłaszają do pani Jurkiewicz-Drąg w nieprzekraczalnych terminach:

02. 04. 2019 r. (wt) – frekwencja za marzec,
06. 05. 2019 r. (pn) – frekwencja za kwiecień,
03. 06. 2019 r. (pn) – frekwencja za maj,

w celu wypisania stosowanych immunitetów wychowawca otrzyma imienny blankiet immunitetu, na którym uczeń wpisze wybrany przez siebie termin (wychowawca swoim podpisem zatwierdzi wybrany termin). Blankiet będzie również podpisany przez dyrektora szkoły.

Wszystkich nauczycieli zobowiązuje się do przestrzegania powyższych ustaleń.

Zobacz wzór immunitetu, który masz szansę otrzymać: Immunitet – pismo

Józef Parys
dyrektor szkoły

Podobne posty

Nasza szkoła ponownie wyróżniona

szef

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klasy BSI°

szef

Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

szef
Skip to content