Ogłoszenia

Szkoła do hymnu 2020

„Szkoła do hymnu 2020” – odśpiewajmy HYMN PANSTWOWY we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

Już po raz kolejny zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada 2020 roku. W ten sposób chcemy włączyć społeczność naszej szkoły we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. Każdy nauczyciel mający lekcję o godzinie 11.11 – 10 listopada niezależnie od przedmiotu włączy się w prowadzoną akcję w naszej szkole. W wiadomości wysłanej w dzienniku elektronicznym nauczyciele otrzymali materiał audio do wykorzystania w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na poprzedzającej akcję godzinie wychowawczej, która będzie dotyczyć Święta Odzyskania Niepodległości wychowawcy wprowadzą naszych wychowanków w wydarzenie, które będzie miało miejsce o godzinie 11.11 i będzie wyrazem naszego patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zalecam, aby uczniowie i nauczyciele, którzy uczą się na odległość podczas połączenia w Teams zaśpiewali hymn w formie on-line.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Podobne posty

Harmonogram pracy zdalnej…

szef

Wyklęty – już 11 marca 2019 roku – Zaproszenie

szef

Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu !

szef
Skip to content