Ogłoszenia

Srebrna Tarcza – znak jakości szkoły „u mistrza Paderewskiego”

Czy w czasach pandemii spada zainteresowanie dobrymi szkołami? Przeciwnie – „popyt” na najlepsze licea i technika rośnie, bo te szkoły z reguły wychodzą z tarczą także z nieprzewidzianych sytuacji. Ranking Perspektywy wskazuje właśnie takie szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach„u mistrza Paderewskiego” na przestrzeni ostatnich trzech lat w rankingu Perspektywy

Rok201920202021
Miejsce w Rankingu Perspektywy – POLSKA345470186

MAŁOPOLSKA – 31 MIEJSCE

POWIAT TARNOWSKI – 1 MIEJSCE

REGION TARNOWSKI – 4 MIEJSCE

Współczesne oczekiwania od szkoły są coraz wyższe, dlatego 31 miejsce w Małopolsce i 186 w Polsce jest dla nas powodem do dumy. Nasza szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach została sklasyfikowana najwyżej spośród techników w Powiecie Tarnowskim. Tylko trzy technika z Regionu Tarnowskiego uplasowały się wyżej od naszej szkoły.

Czy jest to argument za wyborem naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach? TAK

Poza jakością nauczania, wynikami naszych uczniów absolwenci klas ósmych znajdą przyjazną atmosferę do rozwoju, zatroskanych nauczycieli o ich wyniki i rozwój personalny. Znajdą ponadto oparcie w jasnych zasadach i wartościach, które są przekazywane młodemu pokoleniu. Mają również szanse na odnalezienie trwałych i serdecznych relacji zarówno z rówieśnikami, kadrą pedagogiczną oraz pracownikami administracji i obsługi.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, mamy prawo do używania tytułu honorowego Srebrnej Szkoły 2021 wraz ze związanym z tym znakiem graficznym. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw w olimpiadach i konkursach, punkty maturalne,  czy pomyślnie zdane egzaminy. To sukces uczniów, nauczycieli, rodziców oraz władz oświatowych i samorządowych, które dbają o sukcesy swoich uczniów.

Józef Parys, dyrektor szkoły

RDN MALOPOLSKA: Z kolei najwyżej spośród techników w Powiecie Tarnowskim została sklasyfikowana szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Zdobyła 1 miejsce w Powiecie Tarnowskim, 4 w Regionie, a w Małopolsce 31.

Z kolei najwyżej spośród techników w powiecie tarnowskim została sklasyfikowana szkoła ‘u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Zdobyła I miejsce w Powiecie Tarnowskim, 4 w Regionie, a w Małopolsce 31.

– To dla nas duże nie tylko wyróżnienie ale i zobowiązanie wobec młodzieży – mówi Józef Parys, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach.

– Ranking jest też nie tylko dla mnie jako dyrektora szkoły, ale także dla całego grona pedagogicznego, dla rodziców i uczniów takim kolejnym powodem do jeszcze cięższej pracy, a jednocześnie, mam taką nadzieję, jest argumentem za wyborem naszej szkoły ‘u mistrza Paderewskiego’ w Ciężkowicach, gdzie ósmoklasiści, absolwenci szkół podstawowych mogą znaleźć na bardzo wysokim poziomie nauczycieli przygotowanych do przekazywania im wiedzy, kompetencji.

W ubiegłym roku szkoła w Ciężkowicach uzyskała brązową tarczę. Obecnie kształci 280 osób.

Podobne posty

Wyposażenie pracowni cukierniczej w ramach Projektu ”Mistrzowie w zawodzie II”

szef

Narodowe czytanie „Balladyna”

szef

Pracownik przyszłości – oczekiwania rynku pracy

szef
Skip to content