ogłoszenie

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

Listopad 15, 2021 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne uczniów ZSOiZ należy składać do 26 listopada 2021 r.  u szkolnego lidera Teresy Sławuty.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

 1. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

(1) uczeń musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.

 1. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

 (2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat na dzień 1 stycznia 2022 r.

 1. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały
  w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 marca 2022 r.)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

Uczestnicy kursu – 20 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach

Podobne posty

Dyżury doradcy zawodowego

szef

Zebranie z rodzicami – 18. 05. 2022 r.

Dyrektor

Ogłoszenie dla uczestników Kursu prawa Jazdy kategorii B w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”

szef
Skip to content