ogłoszenie

2020-2024 – „Aktywna tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Powiat Tarnowski,  szkoły ponadpodstawowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach – Dwudniakach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski przystąpiły do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Program zakłada zakup sprzętu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych (laptopów, tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali) i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno—komunikacyjnych.

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa.

Ogólna wartość złożonych wniosków dyrektorów szkół oraz przyznanej dotacji i zawartej przez Powiat Tarnowski umowy dotacji z Wojewodą Małopolskim na realizację programu „Aktywna tablica” wynosi 290 515,00 zł. Źródła finansowania: Budżet państwa wynosi 80%, tj. 232 412,00 zł. Wymagany wkład własny organu prowadzącego szkoły wynosi 58 103,00 zł., tj. 20% wartości zadania.

Dofinansowanie otrzymały szkoły z naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieżkowicach:

  1. Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego J. Paderewskiego w Ciężkowicach na zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratorium, materiały do nauczania kodowania i robotyki. Wartość zadania: 17500,00 w tym przyznane dofinansowanie: 14000,00 zł, wymagany wkład własny: 3500,00 zł.
  1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego J. Paderewskiego w Ciężkowicach na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Wartość zadania: 17500,00 w tym przyznane dofinansowanie: 14000,00 zł, wymagany wkład własny: 3500,00 zł.
  1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego J. Paderewskiego w Ciężkowicach na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Wartość zadania: 17500,00 w tym przyznane dofinansowanie: 14000,00 zł, wymagany wkład własny: 3500,00 zł. 

źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Podobne posty

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Praktycznych Umiejętności Cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challange Poland

szef

Zarządzenie nr 39/2021

szef

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

szef
Skip to content